fbpx
Translated by Google Translate

Ställom Go! – insatser för en hållbar och digital utveckling

Lyxigt erbjudande för ökad hållbarhet och digitalisering

I augusti 2020 startade det spännande delprojektet Ställom Go! som handlar om att stärka konkurrenskraften och omställningsförmågan hos 20 små- och medelstora företag i Gävleborg där många drabbats hårt av Covid-19-krisen. Till skillnad från de flesta utvecklingsprojekt handlar uppdraget om utvecklingsinsatser för både ökad hållbarhet och digitalisering.

Ett lyxigt erbjudande

Sedan starten hösten 2020 har mer än tio företag börjat sin förändringsresa  när ett år har gått, och totalt under perioden oktober 2020 – juni 2022 är målet att cirka tjugo företag får ta del av konsultinsatser till ett värde av 80 000 kr/per företag för att göra direkta insatser inom hållbarhetsområdet och/eller digitalisering av verksamheten. 

Anmäl ditt intresse

Satsar på arbetsplatskultur och energibesparingar

Ett av företagen som deltar är MittX i Färila som bland annat tillverkar aluminiumbågar till entreprenadmaskiner. De satsar på att utveckla sin arbetsplatskultur och sitt ledarskap inom området för social hållbarhet. Ett annat företag är Trainparts i Bollnäs som utför underhåll och tillverkning för järnvägsfordon. Trainparts fokuserar på att uppgradera till en mer modern och digital styrning av sin maskinpark som bland annat innebär energibesparingar. Ett bra exempel på hur digitalisering och hållbar utveckling ofta hänger ihop.

Fyra omgångar för 20 företag – gör en intresseanmälan!

Genomförandet kommer att ske i flera omgångar med sex-åtta företag i varje omgång. Varje omgång är cirka nio månader och under den perioden görs två insatser per företag utifrån deras behov av omställning. Dessa insatser kan vara separata eller ha koppling till varandra, det kan handla om att digitalisera en produkt eller ett sätt att arbeta, hitta nya tjänster genom återbruk eller undersöka hur arbetsplatskulturen kan bli socialt hållbar.

Projektet har ramavtal med flera leverantörer som kan erbjuda tjänster inom dessa områden utifrån specifika behov.
Anmäl ditt intresse är här

Berättelser från några av företagen

ELE Forsa ökar sitt fokus på hållbarhet och digitalisering

Effektiviserad logistikplanering hos Trygga Hjälpen

Hälsinge Smådjurklinik jobbar strategiskt för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö

Scandymet digitaliserar ytteligare


Ledarutveckling för ökad konkurrenskraft – Plyfa

MYoroface vässar produkten med nya digitala möjligheter

Produktutveckling för ökad hållbarhet – Ryon Märk


Det självklara sättet att jobba på i framtiden – Enava

Därför satsar Färilaföretaget på ledarutveckling – MittX

Vidgade vyer när Trainparts ställer om

Röster från några av deltagarna

”Det här är det bästa projekt jag deltagit i, vi vågade satsa och det lönar sig”
/Liselotte Lättman, Ryon Märk  

”Att faktiskt våga sätta igång och göra saker samtidigt som det finns mer långsiktighet bakom. Det passar MittX väldigt bra!”
/Elin Rosengren, MittX 

”Det gäller att veta vem man ska fråga och vilka frågor man ska ställa och det har vi fått större insikt om”
/Bengt Jansson, Redskaparna  

Bakgrund

Ställom Go! är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsning Vi ställer om och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg. Region Gävleborg är huvudaktör i projektet som sju samverkansaktörer deltar i. Företags- och innovationsfrämjande aktörer samverkar i projektet för att gemensamt stärka företagens omställningskapacitet. Dessutom kommer projektets parter samarbeta med andra aktörer i det företagsfrämjande- och innovationsstödsystemet för att öka företagens möjligheter att ta del av de stöd som finns tillgängliga och som ska öka deras möjligheter att överleva krisen.