fbpx
Translated by Google Translate

Ledarutveckling för ökad konkurrenskraft

I natursköna Hälsingland ligger Hassela, en liten tätort med cirka 500 invånare. Ortens stora arbetsgivare är Plyfa Plywood AB, en privatägd fanerindustri som förser stora delar av Europas parkettindustri med högkvalitativt granfaner. Bolaget har under året deltagit i innovationshubben Propells projekt Ställom Go! med målet att utveckla sitt arbete med social hållbarhet. Vd Fredrik Lenz förklarar valet av fokus. 

– Som industri på landsbygden måste vi vara framgångsrika både som producent och arbetsgivare. Många av våra medarbetare ägnar i princip hela sitt yrkesliv åt att arbeta på Plyfa och då ska de trivas på jobbet. Men för att säkra vår kompetensförsörjning framåt behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare också för kommande generationer, och då är social hållbarhet en lika viktig faktor som hållbarhet i produktionen, säger Fredrik Lenz.

Ökade krav på hållbarhet från marknaden

Men det är inte bara arbetsmarknadens unga som ställer krav på företagens sociala hållbarhet. Även kunderna vill försäkra sig om att leverantörernas sociala hållbarhet håller hög nivå.

– Det märks tydligt att alla arbetar med frågan, inte bara i Sverige. 60 procent av vår produktion går på export till kunder runtom i Europa som i allt högre utsträckning ställer krav på ”code of conduct” och att vi behandlar vår personal väl, säger Fredrik Lenz.

Baserat på Plyfas önskade kriterier och mål matchades de med konsulter från Näringslivets Ledarskapsakademin och arbetet kunde ta vid. För att spara tid och ge konsulterna möjlighet att lära känna företaget skedde alla möten och workshops på plats hos Plyfa.

 

Digitalt verktyg underlättar ledarskap

Efter en inledande strategiworkshop med företagets ledning valde man att göra en omfattande kartläggning av hur företaget arbetar med social hållbarhet idag. På konsulternas inrådan utfördes kartläggningen med Lead Forward, ett digitalt verktyg utvecklat särskilt för ledarskapsutveckling med fokus på framåtsyftande feedback.

– Efter att ha analyserat kartläggningen beslutade vi oss för tre prioriterade utvecklingsområden: rutiner för feedback, rutiner för individuellt utvecklingsarbete och rutiner för samarbete mellan avdelningarna, förklarar Fredrik Lenz.

Utvecklingsarbete kräver resurser

Men, påpekar Fredrik, en företagskultur ändras inte genom att skapa ett snyggt dokument. Förändringsarbete kräver tid och resurser. I den handlingsplan som företagets ledning med stöd av Ledarskapsakademin tagit fram ingår att tillsätta de resurser som krävs för att kunna genomföra planen, däribland att rekrytera ytterligare kompetens och på så vis frigöra tid för befintlig ledargrupp.

– Det stöd vi haft från konsulterna har varit till stor hjälp genom hela projektet. Deras metod och erfarenhet har varit både inspirerande och lärorik samtidigt som det effektiviserat arbetet. Det har verkligen bidragit till att jag idag känner att vi står väl rustade att fortsätta arbetet på egen hand, säger Fredrik Lenz.

För Fredrik och kollegorna i ledningen väntar nu fortsatt strategiarbete. Handlingsplanen ska färdigställas och så snart en profil för de nya medarbetarna tagits fram börjar arbetet med att rekrytera.

– Det här är ett arbete som kräver resurser och uthållighet och det är mitt ansvar att skapa förutsättningar för det.

– Det här är ett arbete som kräver resurser och uthållighet och det är mitt ansvar att skapa förutsättningar för det. Nu har vi valt att lägga fokus på ledarutveckling inom social hållbarhet, och då kan vi aldrig släppa det igen, avslutar Fredrik Lenz.

Ställom Go! drivs av innovationshubben Propell och är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsning Vi ställer om, och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg.

Läs mer om projektet Ställom Go!