fbpx
Translated by Google Translate

Produktutveckling för ökad hållbarhet

I Hudiksvall ligger Ryon Märk. Företaget, som drivs av makarna Liselotte Lättman och Jan Ove Kilarne, är specialiserat på slitstarka märkpennor och märkfärg som klarar de hårda och tuffa krav som ställs av industrin, bygg- och skogsbranschen. Ryon Märk har en lång historia och det var när Liselotte och Jan Ove 2017 tog över rodret som det anrika företagets resa in i den digitala tidsåldern påbörjades. Trots att produkterna i princip sålde sig själva utan någon större marknadsföring valde paret att satsa på webbplatsen och utveckla en webbutik samt etablera närvaro i sociala medier.

Propell bidrar till innovation

När Liselotte Lättman hörde talas om Ställom Go! visste hon med en gång att de ville vara med. Projektet syftar till att stötta regionens företag i omställningar för ökad konkurrenskraft.
– Den regionala innovationshubben Propell är välkänt här i Hudiksvall. De hjälper företag och entreprenörer och bidrar till innovation, så jag har alltid hållit koll på vad de har på gång. När Ställom Go! dök upp hörde jag av mig på en gång och tackade på stående fot ja till att delta, berättar Liselotte Lättman. (Propell är ett samarbete mellan forskningsinstitutet RISE, Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg).

Stärkt säljprocess med digital lösning

Varje projekt består av två delar och i Ryon Märks fall föll valet på att inleda arbetet med en översyn av säljprocessen och hur den kan förstärkas. Med stöd av affärsutvecklare från konsultföretaget Cedeo upphandlade av  RISE,  genomfördes en analys för att se var det finns ytterligare marknader för Ryan Märk att etablera sig på, var nya kunder finns samt hur nyckelpersoner bättre kan informeras om företagets produkter. När arbetet var klart hade man tagit fram förslag på flöden, hanteringar och funktioner understödda av digitala administrativa system som bidrar till att stärka och effektivisera företagets försäljning och marknadsföring.

Hållbar produktutveckling

I projektets senare del valde man att fokusera på produktutveckling. Ryon Märks produkter innehåller kemikalier, just kemikalier är ett område där utvecklingen gått oerhört snabbt. I dag finns ofta alternativ som har mindre miljöpåverkan, men som inte alltid är kända av de företag som använder kemikalier i sin produktion.

– Vi vill att vårt företag och våra produkter ska vara hållbara, så det kändes självklart att fokusera på det i produktutvecklingen. Vi fick kontakt med forskare inom just det området på RISE som genom ett digitalt substitutionsverktyg analyserade våra produkter. På ett diagram kunde vi sen se vilka ersättningskemikalier som liknar de vi använder idag, förklarar Liselotte Lättman och fortsätter

– Det har lett till att vi nu valt ut ett antal produkter som vi ska testa att byta kemikalier i. Sen måste de nya produkterna testas ordentligt så de håller samma kvalitet som förlagorna, säger Liselotte Lättman.

Det är en tidsödande men nödvändig process som väntar Ryon Märk, men omställning måste få ta tid om det ska bli bra.

– Deltagande i Ställom Go! har gett oss en viktig knuff för att ta steg för utveckling och omställning. Vi får många nya idéer, verktyg och kontakter. Nu tar vi nästa steg på vår omställningsresa, avslutar Liselotte Lättman.

Läs mer om projektet Ställom Go!

Ställom Go! är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsning Vi ställer om, och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg.

Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag tillsammans med oss

Hållbar utveckling

Digitala möjligheter

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera