fbpx
Translated by Google Translate

Hållbar omställning

Ta steget mot en cirkulär affärsmodell

Hur tar ditt företag de första stegen mot en cirkulär affärsmodell? Hur bidrar ni till Agenda 2030 och de globala målen? Satsar ni på inkludering och mångfald för att vara en attraktiv arbetsgivare? Då lönar det sig att arbeta för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

 

utbildning

Ökad kunskap är en viktig del för att skapa en hållbar utveckling

Ta de första stegen mot en mer cirkulär affärsmodell

Få en flygande start när det gäller att ställa om till mer socialt, miljömässigt- och ekonomiskt hållbara affärsmodeller genom att kroka arm med Propell. Vi erbjuder dig och ditt företag ny kunskap, metoder och verktyg som kommer ta er framåt på er utvecklingsresa. Det kan exempelvis handla om att undersöka hur företaget kan möta kundens behov med en tjänst istället för en produkt.

Vill du ha nya verktyg för att öka konkurrenskraften? 

Vi gör behovsanalyser, strategiworkshops och driver utvecklingsprojekt där det finns möjlighet att få kostnadsfri tillgång till konsulter inom olika områden för konkreta insatser i er organisation under en kortare period. Du kan även ta del av inspirationsföreläsningar inom hållbar utveckling, Agenda 2030, cirkulära affärsmodeller samt inkludering och mångfald. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med hållbar affärsutveckling.

Bli en mer attraktiv arbetsgivare och jobba mer hållbart

Inom social hållbarhet har vi en speciell historia. Propell, tidigare Fiber Optic Valley, har sedan mer än tio år genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt stärkt företag och organisationers innovationsförmåga och attraktivitet som arbetsgivare genom satsningar på inkludering och jämställdhet. Vill ni bli en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig? Vi har kompetensen, erfarenheten och det breda nätverket för att guida er i ert förändringsarbete. En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar till ökad innovationsförmåga, ekonomisk hållbarhet och tillväxt. 

Några tips för att komma igång med hållbart företagande

  • Tänk på att ledningens engagemang i ett förändringsarbete är avgörande för att det ska bli resultat – oavsett om vi pratar miljömässigt, ekonomiskt eller socialt hållbarhetsarbete.
  • Gå på spaning! Studera hur det ser ut idag, hur jobbar ni för att cirkulera material och minska avfall?
  • Fundera över hur ditt företag kan genomföra en förändring mot en mer cirkulär affärsmodell. Har ni exempelvis en produkt ni skulle kunna hyra ut som tjänst?
  • Hur ser mångfalden ut bland medarbetarna? Diskutera varför det ser ut som det gör. Vilka konsekvenser får det?
  • Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Vilka är era första steg för ett hållbart företagande?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur ditt företag kan arbeta med hållbar utveckling.

Kontakta oss

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera

Här hittar du olika projekt vi driver för hållbar utveckling

Stärk ert företag genom att jobba med hållbarhet – här är exempel på företag som vi arbetat med:

ExTe, Färila

Sörens El, Hudiksvall

Enava, Ljusdal

Propells bidrag till agenda 2030

Vi arbetar med hållbarhet som en viktig del i våra samtliga projekt. Inom olika projekt stödjer vi företag direkt på olika sätt för att ställa om mot mer cirkulära affärsmodeller. I det lilla kan det handla om stöd för att sätta hållbarhetsmål, genomföra mätningar för energieffektivisering eller för att räkna ut ett företags CO2-utsläpp. Det kan också handla om att våra experter inom digitalisering kan bidra till att skapa helt nya hållbara tjänster och produkter. 

Propell (tidigare främst utvecklingsprojekt inom Fiber OpticValley) har en historia av att arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald genom bland annat utbildning och forskningsprojekt för att hjälpa företag att arbeta genus- och normmedvetet för att exempelvis bättre ta tillvara allas kompetenser, öka effektiviteten, kreativiteten och på sikt innovationskraften. 

En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt. 

Vi värderar våra aktiviteter och projekt utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilket av FNs 17 globala mål som det stödjer. Enligt Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi ska de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, fungera som utgångspunkt för hela det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

Propell har valt att fokusera på sex av FNs globala mål: Jämställdhet (5), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), Minskad ojämlikhet (10) Hållbara städer och samhällen (11) Hållbar konsumtion och produktion (12) samt Mål nr. 17: Genomförande och globalt partnerskap. 

Som en del av forskningsinstitutet RISE har vi tillgång till en bred kompetens inom hållbar utveckling bland våra RISE kollegor i hela Sverige. Läs mer om RISE hållbarhetsarbete