fbpx
Translated by Google Translate

Därför satsar Färilaföretaget på ledarutveckling

MittX i Färila har valt att satsa på ledarutveckling för att öka engagemanget hos sina medarbetare och för att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Något som även bidrar till en socialt hållbar utveckling som är en viktig del i projektet Ställom Go!

Elin Rosengren MittX

Elin Rosengren är ekonomichef och administratör på MittX. Ett företag som bland annat tillverkar aluminiumbågar till entreprenadmaskiner.

– Arbetsledarna har fått ny energi genom konkreta verktyg och samtal om ledarskap och arbetsplatskultur. De har framför allt blivit sedda i sina roller som arbetsledare, genom att de även fått feedback från medarbetarna under processen. Det är lätt i en liten organisation att glömma bort sitt ledarskap och den makt man faktiskt har poängterar Elin Rosengren som är ekonomichef och administratör på MittX som bland annat tillverkar aluminiumbågar till entreprenadmaskiner.

Kulturen gör hela skillnaden

Elin är initiativtagare till utvecklingsarbetet och har ansvarat för kontakten med Solveig Warpman från företaget Näringslivets Ledarskapsakademi som hållit i utvecklingsprocessen. Varför tycker du att det är viktigt att satsa på ledarutveckling och arbetsplatskultur?

– Kulturen gör hela skillnaden, hur det känns i magen på arbetsplatsen och i relationen mot kunderna. För oss handlar det om att få ny energi i gruppen, flera arbetsledare är inte utbildade ledare, utan är rekryterade internt från andra positioner och har med sig en kultur som kan vara bra att reflektera över ur ett ledarskapsperspektiv. Det ska finnas utrymme att reflektera i vardagen och när man får möjligheten att lägga mer tid på det en gång som nu, så blir vi bättre på att lyfta blicken.

Erik Toresson MittX

Erik Toresson jobbar med konstruktion av produkter och är en av arbetsledarna.

Erik Toresson jobbar med konstruktion av produkter och är en av arbetsledarna som deltog i ledarutvecklingsprogrammet. Vad tyckte du var den största behållningen?

– Jag såg tidigt att vi arbetsledare blev mer öppna och förstående för varandras ansvarsområden. Jag märker att vi blivit mycket tightare som grupp. Vi har mer gemensam kraft och arbetar ödmjukare inför varandras respektive områden. Jag tror att vi fick en bra bas genom denna utbildning och att vi har fått mer mandat att påverka.

Maija Stålberg är arbetsledare för montering och lager och poängterar hur värdefullt det var att även övriga medarbetare fick en möjlighet att tycka till om sin arbetsmiljö genom en digital enkät där de svarade på frågor om ledarskapet.

-Vi fick alla upp ögonen för nya saker och att även medarbetarna fick vara med och säga sitt var nog bland det bästa enligt mig, de är ju ändå de som ser hur vi är som ledare och kan säga vad vi ska tänka på för att bli bättre ledare. Jag är inte utbildad ledare och mitt ansvarsområde har inte varit så tydligt, så det var super att jag fick verktyg att jobba vidare med för att bland annat förtydliga min roll, säger Maija.

Maija Stålberg MittX

Maija Stålberg är arbetsledare för montering och lager

Fick syn på normerna

En av uppgifterna var att gå på kulturspaning i företaget. Erik hade reflekterat över normer redan innan och tycker att kollegorna oftast är bra på att ta diskussioner när det behövs. Fick du och dina kollegor syn på några normer du vill jobba med att förändra i din roll framöver?

– Det finns ibland en tendens att man pratar nedvärderande om kollegor, att de inte kan något om vissa saker när det egentligen handlar om bristfällig information och liknande. Det finns också en mentalitet av ”så har vi alltid gjort här”, vilket leder till att utrymme för utveckling och nyfikenhet försvinner. Men överlag har vi en väldigt fin kultur när det kommer till att fika med vem som helst och jag märker inte av något av de ”typiska” jargongerna man kan uppleva på andra ställen. Jag tror det har lite med ålder och invanda beteenden att göra och bland de nyanställda har vi många yngre medarbetare.

Erik upplever att han jobbar dagligen med att få alla inkluderande och känna engagemang, något som inte är helt lätt. Vad tycker du är det svåraste när det gäller att få alla att känna sig engagerade och inkluderade?

– Detta är jättesvårt tycker jag. Vissa försöker lösa detta med bonusar, vilket jag aldrig trott på. De gånger jag märkt att jag påverkat någons engagemang är när jag ger ansvar, men det är också en balansgång. Men mitt senaste exempel har nu visat sig bära frukt. Då är frågan vad det berodde på? Det kan ha att göra med att vi pratade om annat än jobbsnack. Hur har du det i vardagen? vad gjorde du i helgen? Att engagemanget kommer ur vardagliga samtal. Det är en jättesvår fråga och samtidigt en fråga som maler varje dag.

Det har varit en minst sagt speciell period att genomföra ett ledarskapsprogram med endast digitala möten. Erik tycker som de flesta att det är mycket trevligare att träffas fysiskt, en dimension som inte går att ersätta digitalt. Hur har denna upplevelse varit?

Utbildningen vi haft fungerade riktigt bra tycker jag. Jag tycker att vi fick en väldigt bra pedagog som gav tydliga uppgifter ur ett bra kursunderlag. Och generellt gav pandemin hela världen, och även MittX, en knuff inom digitalisering som vi så stort trodde att vi sjösatte för 10 år sedan. Senast förra veckan hade jag kontakt med en kund som utan vidare drog igång sin kamera på mobilen och filmade önskemål på saker som ska utvecklas. Detta är något som för ett år sedan aldrig skulle skett.

Stolta medarbetare skapar ambassadörer

De flesta företag lägger störst vikt vid strategidokument och inte så mycket resurser på kultur och värderingar. På vilket sätt tror ni att det stärker MittX varumärke och attraktivitet som arbetsgivare att ni arbetar medvetet med ledarskap och arbetsplatskulturen?

– Redan tidigare jobbade vi aktivt med kulturer och normer och det är jätteviktigt att vi fortsätter jobba för detta för att vara långsiktigt hållbara. Och jag har tydligt märkt av att kursen påverkat oss alla positivt och vi hänvisar ofta till utbildningen när vi pratar med varandra säger Erik.

–  Jag tror att det lönar sig i längden att jobba för en tillåtande kultur, risken är att om man inte medvetandegör sin kultur så blir det tvärtom, att man sluter sig mer och mer. Det som inte synliggörs växer, det blir lågt i tak osv. Saker som är självklara om du har ledarutbildning är inte det för till exempel en svetsare som blir ledare utifrån sin yrkeskunskap, man behöver även kunskap om ledarskap. Nästa steg för oss är att på medarbetarnivå prata kultur och vad man själv bidrar med. Stolta medarbetare som trivs skapar ambassadörer för MittX, avslutar Elin.

Fakta Ställom Go!

I augusti 2020 startade det spännande delprojektet Ställom Go! som handlar om att stärka konkurrenskraften och omställningsförmågan hos 20 små och medelstora företag i Gävleborg där många drabbats hårt av Covid-19-krisen. Till skillnad från de flesta utvecklingsprojekt handlar uppdraget om utvecklingsinsatser för både ökad hållbarhet och digitalisering.

Totalt under perioden oktober 2020 – juni 2022 kommer cirka tjugo företag att få ta del av konsultinsatser till ett värde av 80 000 kr för att göra direkta insatser inom hållbarhetsområdet och/eller digitalisering av verksamheten. Ställom Go! är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsning Vi ställer om och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Gävleborg är huvudaktör i projektet som sju samverkansaktörer deltar i.