fbpx
Translated by Google Translate

Det självklara sättet att jobba på i framtiden

Redan från start var hållbarhet en central del i Enavas verksamhet. Företaget som är beläget i Ljusdal är specialister på enskilda avlopp, det vill säga vatten- och sanitetslösningar utanför det kommunala va-nätet. Företaget grundades 2019 av vd Ulrika Munther som förklarar affärsidén såhär:

– Vi brinner för att rädda våra vatten. En betydande orsak till övergödning och syrebrist i våra sjöar och hav är dåligt fungerande enskilda avloppslösningar. Vi förenklar vattenhanteringen genom system som effektivt renar och återanvänder vatten med kvalitetssäkrade metoder.

Behov av digitalisering

Att anlägga enskilt avlopp kräver ofta en unik lösning för just den fastighetens förutsättningar. I det inledande projekteringsarbetet genomförs därför en omfattande datainhämtning. Datan ligger sen till grund för  beräkningar och avvägningar som måste göras innan bygget kan starta.  Ett arbete som till stora delar utförs manuellt.

– Det var papper och penna och in i pärmar. Dessutom hade vi märkt att projekteringen inte alltid var helt exakt, utan att kom med en del gissningar och antaganden. Så inte bara var det en oerhört tidsödande process, den hade också viss felmarginal. Vi visste att vi behövde effektivisera och digitalisera processen, berättar Ulrika Munther.

Goda råd minskade kostnader

Enava vände sig då till den regionala innovationshubben Propell och projektet Ställom Go! Ett projekt som syftar till att stötta regionens företag i omställningar för ökad konkurrenskraft. Arbetet inleddes med brainstormingmöten där Enava fick stöd av RISE upphandlade experter Kraftcon med att ta fram en plan för vilka problem en digitalisering skulle lösa, vilka kostnader det skulle innebära, samt vilka produkter det skulle kräva.

– När vi hittat den tekniska lösningen fick vi värdefull hjälp att navigera i den djungel av tekniska lösningar som finns på marknaden. På så vis visste vi redan från start vilka krav hårdvaran och mjukvaran skulle svara mot, och vi behövde inte köpa de allra dyraste produkterna utan kunde vara kostnadseffektiva från start.

Teknisk lösning blev hållbar lösning

Den digitala lösning som Enava och Propell tagit fram innebär att en fastighet och tomt scannas via gps-sateliter och drönare. Med den insamlade datan  byggs en exakt 3D modell av det inscannade området med all nödvändig data enkelt tillgänglig, Lösningen gör inte bara Enavas projektering mer effektiv och exakt. Filerna kan även delas digitalt med till exempel kommunens handläggare eller inblandade entreprenörer och vara underlag för deras arbete.

– Det här är inte bara en teknisk lösning. Genom att minska behovet av transporter för både oss och tredje part bidrar det även till minskad klimatpåverkan, förklarar Ulrika Munther.

Nästa steg för Enava är att provköra och trimma in sin digitala projekteringslösning. .

– Det kommer säkert finnas saker att skruva på, men jag är övertygad om att det här det självklara sättet att jobba på i framtiden. Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart och vi kommer följa den för att se till att vår lösning ständigt förbättras, säger Ulrika Munther och fortsätter

– För vår del har projektet hjälpt oss göra en omfattande effektivisering som stärker vår affär. Att vi genom att dela vår data med kommun och entreprenörer kan bidra till att bespara dem och klimatet många resor för platsbesök, är en stor bonus. De får dessutom bättre och mer exakt data med vår lösning, avslutar Ulrika Munther.

Läs mer om projektet Ställom Go! här.   

Ställom Go! är ett delprojekt inom Region Gävleborgs satsning Vi ställer om, och projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg.

Vill ditt företag också få hjälp med hållbarhet och digitalisering?

Kontakta oss

Prenumerera