fbpx
Translated by Google Translate

Om oss

En regional hub för innovation

Propell är mellanlandningen som tar dig vidare. Vi finns för dig oavsett om du är i startgroparna med att utveckla en ny spännande innovation eller om du driver omställning av ett etablerat företag på väg mot en mer hållbar och digital framtid.

propell

De rätta metoderna och kontakterna som tar din idé vidare

Vi erbjuder verktyg till idébärare och entreprenörer för att idéer och innovationer ska bli verklighet. Vi vägleder även företag och organisationer som vill öka sin omställningsförmåga inom hållbarhet och digital transformation. Våra regionala, nationella och internationella nätverk är också en tillgång för företag som vill hitta nya marknader.

Hos oss får du kostnadsfritt ny kunskap, metoder och verktyg samt kontakter som tar din idé vidare. Vi har ett brett nätverk av företag, forskare, ideell- och offentlig sektor som tillsammans bidrar till nya produkter och tjänster för en hållbar utveckling.

För dig som verkar i Gävleborg

Vi stöttar främst dig som verkar i Gävleborg men vi samverkar med experter både nationellt och internationellt. Vi har bland annat tillgång till Sveriges forskningsinstitut RISE med forskare inom allt från samhällsbyggnad till energisystem och digitalisering.

Vi är en del av det regionala innovationssystemet och genom samarbetet med RISE kan vi bidra med stöd från tidig idéutveckling till klivet in på en internationell marknad. Hela vägen från coachingen och nätverket till rådgivning och stöd inom finansiering, forskning och teknisk utveckling.

Välkommen hit, så pratar vi om din väg vidare.

Läs mer om våra tjänster

Utveckla din Innovation

Hållbar utveckling

Digitala möjligheter

Internationella affärer

 

Ett samarbete för en bättre framtid

I januari 2021 tog förinkubatorn Propell Innovation och klusterorganisationen Fiber Optic Valley det gemensamma namnet Propell. Vi skapar förutsättningar att främja regionens konkurrenskraft och hållbar tillväxt genom att utveckla och utmana idébärare och företag vidare. Propell är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och RISE – Sveriges forskningsinstitut.

Om vårt uppdrag

Idag är de innovativa lösningarna viktigare än någonsin. Imorgon kommer de att vara helt avgörande. För att få fram de hållbara lösningarna samhället behöver. För att skapa jobben och bättre förutsättningar att leva här. För att rädda klimatet och för att stärka regionens konkurrenskraft.

Därför måste vi fortsätta odla den innovationskraft som finns överallt här, i vår närhet. Vi behöver de visionära entreprenörerna och idéerna som kan förändra världen i framtiden. Men vi behöver också den lösningsnära innovation som de etablerade företagen driver i satsningar på hållbar och digital omställning.

Och då behövs en plattform för att utbyta kunskap, erfarenheter, driva utvecklingsarbete och etablera helt nya samarbeten.

Den möjliggöraren ska Propell vara. Vårt mål och syfte är att alltid pusha eller guida dig vidare till nästa steg, vad det än är och vart du än ska. Vi ställer gärna de jobbiga frågorna. Men vi bidrar också med pepp, inspiration, kunskap, erfarenhet och ett omfattande nätverk. Allt för att alltid driva utvecklingen framåt.

Tillsammans.

Vårt hållbarhets­arbete

Vi arbetar med hållbarhet som en viktig del i våra samtliga projekt. Inom olika projekt stödjer vi företag direkt på olika sätt för att ställa om mot mer cirkulära affärsmodeller. I det lilla kan det handla om stöd för att sätta hållbarhetsmål, genomföra mätningar för energieffektivisering eller för att räkna ut ett företags CO2-utsläpp. Det kan också handla om att våra experter inom digitalisering kan bidra till att skapa helt nya hållbara tjänster och produkter.

Propell (tidigare främst utvecklingsprojekt inom Fiber Optic Valley) har en historia av att arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfald genom bland annat utbildning och forskningsprojekt för att hjälpa företag att arbeta genus- och normmedvetet för att exempelvis bättre ta tillvara allas kompetenser, öka effektiviteten, kreativiteten och på sikt innovationskraften.

En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt.

Vi värderar våra aktiviteter och projekt utifrån hur det bidrar till ett hållbart samhälle och vilket av FNs 17 globala mål som det stödjer. Enligt Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi ska de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, fungera som utgångspunkt för hela det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Propell har valt att fokusera på sex av FNs globala mål: Jämställdhet (5)Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9)Minskad ojämlikhet (10) Hållbara städer och samhällen (11) Hållbar konsumtion och produktion (12) samt Mål nr. 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Som en del av forskningsinstitutet RISE har vi tillgång till en bred kompetens inom hållbar utveckling bland våra RISE kollegor i hela Sverige. Läs mer om RISE hållbarhetsarbete

 

Vi är en viktig länk

Propell är en viktig länk mellan akademi, forskningsinstitut, företag, offentlighet och civilsamhälle. Propell har en funktion och kompletterar övriga aktörer inom regionen med spetskompetens inom hållbar digital transformation.

”Propell har fokus på att lösa samhällsutmaningar för en hållbar och digital omställning. Vi finns för att driva på samhällets transformation och gör det genom att söka nationell och internationell finansiering för utvecklingssatsningar i vår region. Det gör det möjligt för oss att erbjuda kunskapshöjande insatser och driva innovationsprojekt för att utveckla företag och organisationer i samverkan med andra. Genom att vara engagerad i flera olika nätverk kan vår hub fortsätta att utvecklas och ligga i framkant, men även se till att vår funktion utvecklas i det innovationsstödjande systemet”

Mattias Öhr, verksamhetsansvarig Propell

För att lyckas med att vara en hub i framkant deltar vi i följande nätverk:

Läs mer

Läs mer

Läs mer