fbpx
Translated by Google Translate

Året 2023

Alltid vidare. Tillsammans.

I skuggan av globala utmaningar som krig och klimatkris präglades 2023 av en våg av förändring. Vi har agerat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt tillsammans med företag, idébärare, offentliga organisationer och civilsamhälle - för att tänka nytt och forma en mer ansvarsfull och resilient framtid.

Tack vare samarbetet mellan RISERegion Gävleborg och Hudiksvalls kommun kan Propell långsiktigt gynna företag, organisationer och idébärare i vårt närområde och driva på samhällsomställningen mot en mer hållbar och digital framtid. Under 2023 slog Propell flera rekord; Propells fjorton medarbetare deltog i 22 olika projekt och nu när vi går in i 2024 omsätter vårt projektdeltagande totalt 58 miljoner.  Vi har under året jobbat hårt för att fler ska kunna ta sin innovativa idé vidare och vi har träffat 53 idéägare, med idéer från många olika branscher och som vi förväntansfullt följer på deras resa.

För Propell har 2023 handlat om att bygga samarbeten så väl i vårt närområde som internationellt för att skapa värde i vår region. Vi har coachat personer med unika affärsidéer och jobbat med små och medelstora företag i deras transformationsresa. Vi har arbetar med nya koncept för att stötta startups och företag att söka finansiering för sina innovativa projekt. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi startat en för Sverige unik systemdemonstrator och kopplar upp Gävleborg mot Europa genom vår digitala innovationshub MIGHTY och Enterprise Europe Network.

Vi deltar i unika nätverk och drar nytta av kompetens långt utanför regionens gränser – för att skapa fördelar lokalt. Propell deltar just nu i en mängd olika projekt som tillsammans omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, det är ett kvitto på att vi är efterfrågade och arbetar i flera stora internationella konsortier.

Många, och stora projekt i all ära – det viktigaste är alltid nyttan vi skapar i möten med de vi jobbar med. I denna summering lyfter vi olika betydelsefulla ögonblick för Propells verksamhet från året som gått. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande 2024 fullt av samarbete –och kom ihåg, har du en ny spännande idé, välkommen till oss på Propell så hjälper vi dig vidare.

Mattias Öhr, verksamhetsansvarig på Propell

Framsteg för unika affärsidéer

Sabina Wixner och Johan Holtby är två företagare som fått hjälp med att utveckla sina affärsidéer av Propell, en regional innovationshub i Gävleborg. – Jag hade inte varit där jag är idag utan det stödet, säger Sabina.

Läs mer

53

Inflöde av innovativa idéer

33

Antal nya företag vi arbetat med

22

Antal projekt vi arbetat med

26

Antal event vi arrangerat

Tre företag i framkant

Inom vilka utvecklingsområden kan företag ha nytta av Propell? Går det att få stöd för att hitta finansiering för sitt utvecklingsarbete? Och vad är nyttan med nätverk? Möt några företagsledare från Gävleborg som berättar om hur de haft nytta av Propell och vad de gör för att ligga steget före och bidra till en mer hållbar utveckling.

Läs mer

Flexibelt arbete avgörande för att attrahera kompetens

Under 2023 startade projektet Flexibel omställning för hållbar innovation, som erbjuder små och medelstora företag i Gävleborg att öka sin kunskap och förmåga att ställa om till flexibla arbetsformer för att bland annat bli attraktivare som arbetsgivare.

Hittills deltar 16 företag från helt olika branscher för att undersöka utmaningar och möjligheter, ta del av kunskapsseminarium och utbyta erfarenheter. Satsningen erbjuder även skräddarsytt stöd för att utveckla flexibla arbetssätt på den egna arbetsplatsen och jobba med frågor som hur behåller vi ”vi-känslan” när många jobbar på distans? Och vilka möjligheter till flexibla lösningar finns det för de som inte kan jobba på distans?

Projektet pågår till slutet av 2025 och är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Sandbacka Science Park och Propell.

Unik AI-teknik öppnar nya marknader för Gävleföretag

T&S Engineering Intelligence har ambitionen att automatisera och förenkla designprocesser inom industrin. Tillsammans med Propell och affärsnätverket Enterprise Europe Network utforskar de möjligheter till nya samarbeten och internationella kontakter.

Läs mer

Gävleborg – det innovativa länet

Under 25-29 september arrangerade Propell i samverkan med flera innovationsstödjande aktörer Innovation Week X, ett veckolångt event för att främja innovation, nya idéer och entreprenörskap i Gävleborg. Över 700 personer deltog på olika happenings runt om i länet, vilket är en stor ökning mot fjolårets omgång.

– Under veckan arrangerades olika typer av event så som företagsfrukostar, temadagar, innovationsevent och workshops. Innehållet har varit allt från framtidens mat, inspirerande företagsresor, AIs utveckling till cirkulär ekonomi, omvärldsbevakning och framtidens ledarskap. Det har helt klart varit en spännande mix av event, inleder Simone Jonsson, idécoach och eventansvarig på Propell

Läs mer

Finansiering för idéägare och startups

Under året har vi etablerat ett arbetssätt för att stödja idébärare och startups att komma ett steg närmare den finansiering som de behöver för att utveckla sina idéer. Genom skrivarstöd, coachning och nära samarbete med flera inkubatorerna och science parks har vi hjälpt startups att kamma hem viktiga pengar för deras framtida utveckling.

LÄS MER

Nytt initiativ skapar testarena för tillverkningen av kritiska reservdelar

Det osäkra läget i världen har medfört att svensk processindustri de senaste åren fått det svårt att få fram reservdelar, material och råvaror i tid. Under 2023 var Propell med i en förstudie för att undersöka hur man kan säkra industrins tillgångar av kritiska reservdelar och komponenter. En studie, vars insikter ligger till grund för ett nytt initiativ som startar under 2024.

– Genom detta nya initiativ hoppas vi kunna hjälpa företagen att bli mer motståndskraftiga mot yttre påverkan, bidra till samverkan och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter för lokala leverantörer, säger Torbjörn Jonsson

Initiativet pågår i fyra år och är ett samarbete mellan bland annat Holmen Iggesund Paperboard AB, SSAB EMEA AB, Alderholmens Mekaniska AB, Paper Province, Sustainable Steel Region med flera.

Läs mer

Vill du också ta del av våra erbjudanden?

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera