fbpx
Translated by Google Translate

Forskningsprojekt – Flexibel omställning för hållbar innovation

Flexibla arbetsformer blir allt viktigare för att locka kompetens!

Flexibilitet i arbetet blir allt mer avgörande för att behålla och attrahera den främsta kompetensen och behovet av att säkerställa flexibla arbetsformer är därför större än någonsin. Är flexibelt arbete något för alla arbetsplatser? Hur kan en lösning för just din arbetsplats se ut? Vilka möjligheter till flexibla lösningar finns det för de som inte kan jobba på distans? Det är några av frågorna projektet handlar om. Ett hälsofrämjande arbete och ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för livskraftiga organisationer och behöver speglas i såväl organisation och kultur som i teknik. 

Forskningsprojekt ska främja attraktionskraft

Forskningsprojektet Flexibel omställning för hållbar innovation ska ge företag i Gävleborg större kunskap om hur de kan öka sin attraktionskraft och innovationsförmåga genom mer flexibla arbetsformer. Det treåriga projektet vänder sig till små och medelstora företag i Gävleborg och är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Sandbacka Science Park och Propell

Workshops och kunskapshöjande seminarier

Doktorander från forskarskolan Change i Gävle kommer att kartlägga hur deltagande företag ser på möjligheter och utmaningar med att införa mer flexibla arbetsformer för de anställda. Medarbetare i företagen får besvara en enkät och några få personer deltar i intervjuer som ger forskarna vägledning i vilka frågor som är relevanta och hur de kan förankra datainsamlingen i verksamheten.   

I både fysiska och digitala seminarier kommer forskarna att redogöra för vad de vet om flexibla arbetsformer idag, utifrån befintlig forskning. Det kommer också att arrangeras workshops där företagen kan bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv, för att tillsammans hitta lösningar och modeller som kan fungera i verksamheten.

I tidsåtgång innebär deltagandet ca en dag per år i tre år för ett par personer per företag, beroende på hur företaget ser ut och vilka möjligheter det finns. Det är ett par timmar per företag för deltagande i intervjuer av en eller två personer och en enkät som tar 30 min att besvara och bör besvaras av minst 10 personer per företag. Sedan finns möjlighet till seminarier och workshops både fysiskt och digitalt för att ta del av andra lösningar på flexibla arbetssätt samt få skräddarsytt stöd för sin egen verksamhet.

Projektets syfte 

Syftet med projektet är att ge små och medelstora företag i Gävleborg mer kunskap om hur de kan ställa om till flexibla arbetsformer som kan bidra till ökad attraktionskraft och innovationsförmåga utifrån ett inkluderande och icke-diskriminerande perspektiv.   

Vill ditt företag delta i forskningsprojektet eller bara veta mer?

Kontakta Ann-Sofie Däldehög