fbpx
Translated by Google Translate

Tidig finansiering för idéägare och startups

Under flera år har Propell utforskat och utvecklat på vilka sätt de kan stötta idéägare och startups i att hitta rätt finansiering. Genom ytterligare samverkan, coachning och utforskande av AI har Propell varit delaktig till att fyra startups kammat hem 2,6 miljoner i olika ansökningsförfaranden som de nu kan använda för att utveckla sina idéer ytterligare.

– Under flera år har jag försökt hitta vägar fram hur vi kan hjälpa idéägare och startups att hitta tidig finansiering och nu tror jag vi är på rätt spår, inleder Martin Askne

Skrivarstöd, coachning och nära samarbeten

En problematik för dem med innovativa idéer är att hitta finansiering. Därför inledde Propell för flera år sedan en resa, som grundades i en enkel önskan – att stödja och ge fler finansieringsmöjligheter till startups och idébärare i Gävleborg.

– Hela resan började för flera år sedan, då jag gjorde några försök att hjälpa startups från vår region att söka olika utlysningar från Vinnova. Men ingen finansiering hamnade hos våra startups, ansökningarna var helt enkelt av för låg kvalitet. Detta motiverade mig till att fortsätta, för det är ju självklart att våra visionärer också förtjänar möjligheten att få ekonomiskt stöd, säger Martin Askne

Med denna drivkraft som utgångspunkt har Propell gjort en gradvis utveckling och arbetar nu mer strukturerat med att coacha både företag och startups genom olika utlysningar och ansökningsprocesser, för att kunna ge värdefulla synpunkter och se till att förbättra ansökningarnas kvalité.

– Vi har format och utvecklat metoder, samarbeten och skapat insatser för att säkerställa att Gävleborgs innovationer får den uppmärksamhet och det stöd de förtjänar. Till exempel insåg vi ganska snabbt att vi behövde etablera skrivarstugor och erbjuda relevant expertcoachning i att skriva bra ansökningar, fortsätter Martin Askne

Genom skrivarstöd, coachning och nära samarbete med flera aktörer har Propell hjälpt idéägare och startups att få ta del av viktiga pengar för deras framtida utveckling.

– Genom att coacha, göra omvärldsbevakning och samverka med andra inkubatorer och science parks så ser vi nu positiva resultat, säger Martin Askne

Utvecklad process genom AI

Under det senaste året har Propell förfinat processen och flera medarbetare är involverade. Som ett steg i utvecklingen började Propell under 2023 utforska kraften i artificiell intelligens (AI) och dess potential i just ansökningsförfaranden.

– Med hjälp av AI kan en innovatör bättre formulera sig och skriva fler bra projektansökningar. Man kan även till exempel använda ChatGPT som granskare av ansökan och matcha mot utlysningskriterier. Vi ser flera spännande applikationer med just AI och ansökningar, som vi kommer arbeta vidare med framöver, säger Martin Askne

Finansiering till mindre orter

Genom denna typ av stöd försöker Propell se till att mer finansiering når till de mindre orterna och gynnar vår regions företag, idébärare och startups.

– Startups från vår region har historiskt varit dåliga på att hitta, ansöka och få finansiering i tidiga skeden, så därför behöver vi hjälpa till lite extra. Procentuella andelen projektansökningar från vår region som beviljades finansiering av Vinnova låg under 2023 på riksnivå, vilket är ett stort kliv framåt. Genom att identifiera fler utlysningar och matcha med idébärare, startups och företag kan vi möjliggöra att fler innovativa idéer och projekt ser dagens ljus, avslutar Martin Askne

Har du också unika idéer?

Välkommen med dina frågor till oss

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera