fbpx
Translated by Google Translate

Mighty

Ett regionalt initiativ för att bli en EDIH

Flera regioner och aktörer har gått samman för att bli en Europeisk Digital Innovationshub (EDIH) med fokus på industri och digitalisering av offentlig sektor (GovTech*). Initiativet Mighty sker i samverkan med Propell i Hudiksvall, Future Position X i Gävle, Sandbacka Science Park i Sandviken, Bron Innovation, Sundsvall samt RISE och ska verka i regionerna Västernorrland, Gävleborg, Jämtland, Dalarna och Värmland.

Vad är en Europeisk Digital Innovationhub?

Dessa Europeiska Digitala Innovationshubbar ska ha en central roll vid genomförandet av programmet för ett digitalt Europa och möjliggöra att företag och offentlig sektor får ta del av de senaste digitala teknikerna, inklusive artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och högpresterande datorsystem (HPC). Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och inom offentlig sektor i EU. Huvudfokus ligger på ökad digitalisering i företag, framförallt de små och medelstora, samt på de delar av offentlig sektor som har behov av ökad digitalisering.

Läs mer om Europeiska digitala innovationshubar

Vad händer just nu?

Just nu har det regionala initiativet utsetts till en av Sveriges slutkandidater för att bli en Europeisk Digial Innovationshub. Totalt 15 ansökningar har skickats in till en ”finalrunda” hos EU-kommissionen och Sverige kommer att beviljas mellan tre till sex EDIH som ska vara spridda över landet. Läs mer om initiativet på www.mighty-edih.com

*GovTech innebär nya smarta välfärdstjänster och produkter för anställda och medborgare som är samskapade av innovativa företag och offentlig sektor.