fbpx
Translated by Google Translate

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

Hur ökar vi intresset för cirkulära affärsmodeller?

Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Det är frågor vi jobbar med i ett samverkansprojekt som kan erbjuda företag stöd för att ta första stegen mot en mer hållbar affärsmodell.

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Propell ( tidigare Fiber Optic Valley) i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete.

Projektets mål är att väcka intresset, stödja och uppmuntra till att bygga affärsmodeller mot en cirkulär riktning hos både företag och inom den offentliga sektorn. De som medverkar får verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall.

Exempel från företag som deltar i projektet

Radarbolaget lanserar fukthaltsmätning via molntjänst

ExTe satsar på att utveckla affärsmodellen

Uppkopplad domkraft gör industrin mer hållbar

Bokföring för hållbart företagande
Professor Arne Fagerström har skrivit en forskningsartikel som argumenterar för en utvidgning av redovisningen som ett verktyg för mätning och information om företagets hållbarhetsdimensioner.

Återbrukningsplattform
Arne Fagerström, Högskolan i Gävle och Erik Timan, RISE presenterar en återbruksplattform som tagits fram inom projektet.

 

Varför behövs projektet?
Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

GENIUS
– Gävleborgs Ekonätverk för industriell och urban symbios

Genius är en faciliteringsplattform som sammanför företag, offentlig sektor och forskning kring utveckling av effektivare och miljövänligare lösningar genom nätverk, utbildning och facilitering. Läs mer

  • Övriga intressanta länkar
    Cradlenet – en plattform för cirkulär ekonomi
    Chasing Circular – en guide till cirkulär ekonomi, av Johan Brändström, Högskolan i Gävle

Satsningen, som sträcker sig till år 2021, har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gävleborgs avdelning för regionala utvecklingsmedel.