fbpx
Translated by Google Translate

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

Hur ökar vi intresset för cirkulära affärsmodeller?

Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Det är frågor vi jobbar med i ett samverkansprojekt som kan erbjuda företag stöd för att ta första stegen mot en mer hållbar affärsmodell.

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Propell ( tidigare Fiber Optic Valley) i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Sustainable Steel Region och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete.

Projektets mål är att väcka intresset, stödja och uppmuntra till att bygga affärsmodeller mot en cirkulär riktning hos både företag och inom den offentliga sektorn. De som medverkar får verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall.

Företagsberättelser

Radarbolaget lanserar fukthaltsmätning via molntjänst

ExTe satsar på att utveckla affärsmodellen

Uppkopplad domkraft gör industrin mer hållbar 

Filmer med intervjuer (Youtube)
Radarbolaget i Gävle
ExTe i Färila
Simson Power Tools i Hofors

Rapporter och forskningsartiklar om cirkulär ekonomi

Bokföring för hållbart företagande
Professor Arne Fagerström har skrivit en forskningsartikel som argumenterar för en utvidgning av redovisningen som ett verktyg för mätning och information om företagets hållbarhetsdimensioner.

Circular business models and sustainable development: A project aimed at learning
Slutrapport (pdf)  av Johan Brändström och Stephen Hinton, endast på engelska.

Återbrukningsplattform
Arne Fagerström, Högskolan i Gävle och Erik Timan, RISE presenterar en återbruksplattform som tagits fram inom projektet.

Inspirera till att tänka mer cirkulärt

Som en del av projektet skapades två filmer i ett samarbetat med Hudiksvalls kommun för att väcka intresset och uppmuntra till att tänka mer cirkulärt.

Varför behövs projektet?
Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

GENIUS
– Gävleborgs Ekonätverk för industriell och urban symbios

Genius är en faciliteringsplattform som sammanför företag, offentlig sektor och forskning kring utveckling av effektivare och miljövänligare lösningar genom nätverk, utbildning och facilitering. Läs mer

  • Övriga intressanta länkar
    Cradlenet – en plattform för cirkulär ekonomi
    Chasing Circular – en guide till cirkulär ekonomi, av Johan Brändström, Högskolan i Gävle

Satsningen, som sträcker sig till år 2021, har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gävleborgs avdelning för regionala utvecklingsmedel.


Se en summerande video över det treåriga projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller