fbpx
Translated by Google Translate

Uppkopplad domkraft gör industrin mer hållbar

En uppkopplad domkraft för industrin som går att hyra och som kan styras via mobilen, är det möjligt? Ja, det är det konstaterar forskare som under cirka ett år har arbetat med att ta fram en prototyp på en uppkopplad domkraft för företaget Simson Power Tools i Hofors. Ett arbete som gjorts för att bidra till en mer hållbar industri inom forskningsprojektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller som drivs av forskningsinstitutet RISE genom Propell i samverkan med stålklustret Sustainable Steel Region och Högskolan i Gävle.


Hör Mikael Olofsson, vd för Simson Power Tools berätta om deras arbete som de gjort med oss och andra aktörer kring hållbarhet och digitalisering.

Simson Power Tools i Hofors är ett litet företag med närmare tio medarbetare och har sedan 50-talet tillverkat domkrafter och hydrauliska verktyg. Deras smidiga verktyg är uppskattade bland kunder världen över. För att öka konkurrenskraften och vara en vinnare även i framtiden tillhör Simson de företag som försöker ställa om sin verksamhet till en mer hållbar produktion. Sedan cirka ett år tillbaka har de tillsammans med affärsutvecklare inom stålklustret Sustainable Steel Region och experter inom RISE enhet för Tillämpad digitalisering undersökt olika möjligheter för att skapa en mer hållbar affärsmodell och tagit fram en prototyp för en uppkopplad domkraft.

– Resultatet blev en domkraft som kan underlätta uthyrning, delningstjänster och datadrivet förebyggande underhåll som på sikt kan sänka antalet tillverkade domkrafter, öka livslängden på dessa och sälja service- och mertjänster till kunderna istället för enbart den färdiga produkten. I förlängningen innebär det en ökad grad av cirkulär ekonomi och en mer hållbar industri, berättar Erik Timan, forskare på RISE.

Simson
Utvecklar en domkraft som går att hyra

Går det att hyra en domkraft?

Uppdraget har handlat om att utreda möjligheterna kring att hyra ut kompaktdomkrafter som ett led i en mer hållbar affärsmodell för Simson Power Tools.

– Därför föreslog vi i samarbete med forskare inom RISE att projektet skulle ta fram en prototyp av en uppkopplad domkraft. Vi har ett unikt samarbete i projektet mellan olika kompetenser som kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt, poängterar Nicklas Tarantino, utvecklingschef inom Triple Steelix.

Simson

I början var huvudspåret att fästa sensorer på utsidan

I början var huvudspåret att fästa sensorer på utsidan för att förstå användningen av och slitaget på domkraften. Senare togs beslutet att istället försöka motorisera prototypen då detta kan uppnå en rad fördelar som var svåra att realisera med enbart sensorer monterade på utsidan av huset.

– Förutom att en uppkopplad domkraft skulle bidra till en mer hållbar affärsmodell så ser vi flera andra mervärden av en digitaliserad produkt som kan styras via t ex Bluetooth poängterar vd, Mikael Olofsson, på Simson Power Tools. Vi kan exempelvis sälja abonnemang i framtiden och olika informationstjänster. Och när vi kan styra en domkraft på distans innebär det en säkrare hantering och helt nya möjligheter öppnar sig som att exempelvis kunna styra flera domkrafter samtidigt.

Får bättre koll på slutkunderna

Simsons kunder består av exempelvis serviceavdelningar, serviceföretag, maskinimportörer och installatörer inom alla branscher som har olika slags lyft i sin verksamhet som exempelvis pappersindustri, stålindustri, varvsindustri, gruvindustri och energisektorn. I dagsläget har Simson ett 20-tal återförsäljare runt om i världen. Simson deltog även tidigare i satsningen Kickstart Digitalisering för att digitalisera sälj- och marknadsfunktioner och det här blir en förlängning av det arbete som redan påbörjats.

 – Efter Kickstart-projektet har vi tagit tag i enkla saker som t ex ett streckkodsystem för våra produkter så att vi kan börja spåra dem och få bättre koll på våra slutanvändare. Att vi nu kopplar upp själva domkraften känns som ett naturligt steg i vårt strategiska utvecklingsarbete. Vi vill växa och bygga ett hållbart företag för framtiden så det här samarbetet med RISE, Triple Steelix, Propell och Högskolan i Gävle har varit som hand i handske för oss, avslutar Mikael Olofsson.

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE  genom Propell, (tidigare Fiber Optic Valley) i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Sustainable Steel Region och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete. Projektet pågår fram till 2021.

 

Behöver du också verktyg för att utveckla dina produkter eller tjänster?

Kontakta oss så berättar vi mer.