fbpx
Translated by Google Translate

Bokföring för ett hållbart företagande

Vad innebär en hållbar företagsutveckling? Vilka nya verktyg behövs som bidrar till en cirkulär ekonomi? Det är frågor vi jobbar med i satsningen Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller som kan erbjuda företag stöd för att ta de första stegen mot en mer hållbar affärsmodell. 

Ett av delmålen handlar om att ge stöd till företag och där ingår även hur du kan jobba med redovisning och rapportering för en hållbar utveckling. Arne Fagerström är forskare vid Högskolan i Gävle och brinner för hur bokföringen kan användas som ett verktyg för hållbart företagande och har publicerat flera forskningsartiklar på området. Projektet drivs i samverkan med Högskolan i Gävle, samt stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg.

Bokföring är ett verktyg som har använts under hundratals år för att ge företag den information som behövs för olika beslut och vi kan använda det även för beslut som rör hållbarhetsarbetet berättar Arne Fagerström. Under de senaste decennierna har ett nytt behov av information dykt upp för organisationer med ambitioner och strategier för ett hållbart företagande. Utvecklingen har ökat efterfrågan på god information om hållbarhetsindikatorer, poängterar Arne.

Forskningsartikel om utveckling av hållbarhetsrapportering

Här hittar du en av Arnes forskningsartiklar på området (pdf, endast engelska). Artikeln ”Accounting as a tool for sustainable business” diskuterar och argumenterar för en utvidgning av redovisningen som ett verktyg för mätning och information om företagets hållbarhetsdimensioner. Teorin om hållbart företagande och modifierade bokföringsposter presenteras och diskuteras med två perspektiv på hållbarhetsredovisning, internt och externt perspektiv. Bevis från praktiken illustrerar behovet av ett redovisningskoncept för hållbarhetsrapportering. Slutligen är slutsatsen i denna artikel att redovisnings- och revisionsyrken måste delta i utvecklingen av hållbarhetsredovisning. Nya och utvecklade normativa kapitalteorier bör ligga till grund för en ny ram för hållbarhetsredovisning och rapportering. Den nya ramen ska också underlätta granskning av hållbarhetsrapporter och intern kontroll.

Vill du veta mer? Kontakta Arne Fagerström, arne.fagerstrom@hig.se

Läs mer om projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller