fbpx
Translated by Google Translate

Därför lönar det sig att satsa på hållbart företagande

workshop globala mål

Workshop om globala målen och Agenda 2030

Vilka affärsmöjligheter innebär en hållbar företagsutveckling? Vad är en cirkulär affärsmodell? Och hur stort intresse finns det hos företagen i Norra Mellansverige?

För ExTe är det avgörande att ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling för att vara konkurrenskraftiga på en global marknad, säger Lina Bylund, platschef på ExTe i Färila. Vi har börjat ta olika steg som att öka kunskapen genom att delta i ett ledarutvecklingsprogram med fokus på inkludering och jämställdhet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har även startat ett strategiskt arbete för hur vi kan bidra till Agenda 2030 och de globala målen.

Med stöd av projektet Hållbart värdeskapande för cirkulära affärsmodeller har ExTe exempelvis fått koll på nuläget och gjorde under våren 2020 en CO2-uträkning på valda delar i produktionen. Under 2021 har ExTe fortsatt arbetet genom bland annat workshops för ledningsgruppen som handlat om möjligheter med digitalisering och hur affärsmodellen kan utvecklas för en mer hållbar utveckling.

ExTe

ExTe gör bland annat lastbalkar för timmerbilar

Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Propell ( Tidigare Fiber Optic Valley) i samverkan med Högskolan i Gävle, stålklustret Triple Steelix och Region Gävleborg. Genom satsningen får företagen ett kostnadsfritt erbjudande att göra en flygande start i sitt förändringsarbete. Förutom ExTe i Färila deltar exempelvis Plyfa Plywood i Hassela, Isakssons Rostfria i Borlänge och Simsons Power Tools i Hofors som också ser möjligheterna med att stärka sin konkurrenskraft genom att jobba mer hållbart.

Varför behövs projektet?
Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Cirkulär ekonomi, där allt ses som en resurs och avfall inte existerar, är en av hörnstenarna för att uppnå det.

Framförallt krävs mer kunskap och bättre stöd för att komma igång med sitt arbete mot en mer cirkulär verksamhet. Genom riktade insatser får företagen hjälp med allt från analyser och kunskapspåfyllning till att genomföra mätningar i produktionen eller att testa nya material. Målet är att bidra till att skapa ett stort mervärde för kunder, minska koldioxidutsläpp och utveckla marknaden för att cirkulera material och minska avfall, berättar Stina Jonsson, projektledare.