fbpx
Translated by Google Translate

Certifiering förenklar Propells internationella samarbeten

Under december 2021 genomfördes en genomgång av Propells verksamhet av en opartisk klusterexpert från European Clusters Labelling Excellence Structure (ESCA). En lyckad granskning som resulterade i en godkänd klustercertifiering på silvernivå. Detta är ett bevis på att Propell har visat en utmärkt status som kluster och gör framförallt organisationen mer attraktiv för internationella samarbeten.  

Vad innebär en Silver Labeling för Propell?

Certifieringen som utfärdas av EU-kommissionen visar att Propell håller en hög kvalité och så här säger verksamhetsansvarige Mattias Öhr om beskedet;

– En Silver Labeling är ett bevis på att Propell erbjuder en väletablerad klusterfunktion för de idéägare, företag och organisationer som vi arbetar med. Rent konkret innebär certifieringen också att vi ses som en mer attraktiv samverkanspartner och får möjlighet att delta i spännande  internationella projekt tillsammans med företag och organisationer i Gävleborg.

Klusterutvärderingen består av 18 minimikriterier som exempelvis belyser hur vi arbetar systematiskt med våra målgrupper och vilka typer av tjänster som vi erbjuder.

– I Sverige är detta med certifiering för kluster inte lika etablerat som i andra delar av världen, men det är viktigt för oss att göra dessa certifieringar för att få ett kvitto på att vi framgångsrikt fortsätter att förbättra vår verksamhet och våra processer, fortsätter Mattias.

Certifieringen gäller under en tvåårsperiod innan en ny genomgång av verksamheten görs igen. Totalt sett inom EU är ungefär 1200 kluster bronscertifierade, ungefär 150 är silvercertifierade och ungefär 100 har certifieringen guld.

Vad är ett kluster? Är Propell det?

Klusterfunktionen som belyses genom denna silverlabeling fokuserar på hur vi arbetar med våra målgrupper över tid. Att vara ett kluster innebär att vara är en länk mellan akademin, forskningsinstitut, företag, offentliga organisationer och civilsamhället. I olika delar av världen har kluster olika spetskompetenser eller områden som man är mer fokuserade på, )

– Propells fokus är att driva hållbar digital transformation, vi finns till för, idéägare, företag och organisationer runt om i Gävleborg.  Vi erbjuder en plattform för att utbyta kunskap och erfarenheter, driva utvecklingsarbete och etablera helt nya samarbeten.  Oavsett om man kallar det kluster eller som vi på Propell, en innovationhub så syftar det till likvärdig funktion i det innovationsstödjande systemet, avslutar Mattias.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera