fbpx
Translated by Google Translate

Propell, en del av unika plattformen iHubs Sweden

Propell har varit en del av iHubs Sweden redan sedan starten av pilotprojektet 2017.  iHubs Sweden kopplar samman regionala innovationsmiljöer för att skapa transformativa förändringar där fokus ligger på samverkan.

Samverkansplattform för ökad innovation och tillväxt

Innovationhubbar är en del av det moderna samhällets infrastruktur för hållbar tillväxt och fungerar som pådrivande för små- och medelstora företags innovation. iHubs Sweden har i uppdrag att stötta de regionala innovationsmiljöerna med att fortsätta växa, öka förutsättningen för innovation och på så vis stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Genom att samverka med andra innovationhubbar och vara en del av iHubs Sweden har vi möjligheten att dela med oss av erfarenheter och få kunskap hur andra hubbar arbetar – för att driva på utvecklingen i hela Sverige, säger Mattias Öhr, verksamhetschef för Propell

När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt. iHubs Sweden vill bidra till detta genom att arbeta för samverkan inom olika innovationssystem och tillväxtområden. iHubs driver bland annat innovationsprojekt och nätverk för hubbar, noder och regioner i Sverige.

– Samverkan är nyckeln! genom Ihubs närmar vi i Gävleborg oss andra regioner och aktörer nationellt och internationellt. Vi kan ta del av ännu mer spetskompetens inom olika områden och vi noder göra större skillnad och möta samhällsutmaningar, tillsammans, avslutar Mattias Öhr

Läs mer på iHubs Swedens hemsida.