fbpx
Translated by Google Translate

Propell ny medlem i Clusters of Sweden

Propell är ny medlem i Clusters of Sweden, en organisation som främjar svenska klusterorganisationers intressen, möjligheter och behov.

Att vara ett kluster innebär att vara en viktig länk mellan akademi, forskningsinstitut, företag, offentlighet och civilsamhälle. Propell har en sådan klusterfunktion och kompletterar övriga aktörer inom regionen med spetskompetens inom hållbar digital transformation.

– Vi hoppas kunna få stor nytt av det nätverk, samarbete och kunskapsutbyte som Clusters of Sweden bjuder på, säger Mattias Öhr, verksamhetsansvarig Propell

Clusters of Sweden är en samverkansplattform för klusterorganisationer i Sverige och består av kluster från olika branscher och geografiska platser i hela landet. De arbetar tillsammans för att stötta klusterutveckling, samarbete, policy och internationalisering.