fbpx
Translated by Google Translate

Så styr trender och strategier den digitala utvecklingen

Digitaliseringen innebär både möjligheter och stora utmaningar för industrin och dess konkurrenskraft. Vad styr den digitala omställningen i ett större perspektiv? Och hur ska företagen stärkas för att möta den snabba utvecklingen? Torbjörn Jonsson, senior projektledare på Propell och RISE, har koll på vad som är på gång både i Sverige och Europa.

Torbjörn Jonsson började sin yrkesbana som programmerare på ABB. Med sin breda kompetens inom digitalisering och affärsutveckling har han verkat som konsult inom industrin, i projekt på olika stålverk och inom automation i tillverkande industri. Han har också drivit eget företag och varit VD i tre andra bolag samt haft en antal styrelseuppdrag.

Hos Propell jobbar Torbjörn med regional utveckling, för närvarande i projekten InnoCAPE och Inno Industry. Här skapar han förutsättningar för industrins digitalisering genom internationella projekt. Bland annat är han delaktig i att skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH) genom samverkansinitiativet MIGHTY, som sätter spetskompetens i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland på kartan i ett europeiskt sammanhang.

Torbjörns drivkraft är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och stärka företag och offentlig sektor, såväl i Gävleborg som inom Östersjöområdet och EU.

– Lite utmanande just nu i pandemitider, men att vara del i ett större sammanhang och att få möjlighet att arbeta nära människor på andra platser i Europa är otroligt stimulerande. Det låter kanske som en floskel, men det är viktigt för mitt driv att se andra lyckas.

I ditt arbete håller du dig uppdaterad om vad som händer inom EU. Vilka strategier och trender ser du, som är på gång just nu?

– EU har precis lämnat de gamla ramprogrammen och är på väg in i de nya som gäller 2021-2027. Mycket är fortfarande inte beslutat, det finns en del osäkerhet och vi står i ett visst vänteläge. Det beror förstås till viss del på pandemin men medlemsländerna har också haft svårt att komma överens.

– Samtidigt finns tydliga trender och strategier. European Green Deal, eller Gröna Given*, är till exempel extremt viktig i Europa. Det är en handlingsplan som beslutades av EU 2019 och alla strategier skrivs nu om allt eftersom och anpassas till denna. European Green Deal styr forskningsfinansiering, investeringar och utveckling, vilket har stor betydelse både nationellt och regionalt.

– Ett annat viktigt program som förväntas beslutas nu i maj är The Digital Europe Program,  som omfattar 7,5 miljarder Euro. Programmet ska stödja Europas digitala omställning, med speciellt fokus på små och medelstora företag, och kompletterar andra program – allt väl anpassat till European Green Deal.

 

* Den europeiska gröna given handlar om att förbättra människors välbefinnande. Vi ska göra EU klimatneutralt och skydda vår naturliga livsmiljö, till gagn för människorna, planeten och ekonomin. Källa: Europeiska Kommissionen