fbpx
Translated by Google Translate

InnoCAPE

Hållbar utveckling av digitala innovations­ekosystem

InnoCAPE utvecklar en samarbetsmodell för hållbar utveckling av Östersjöregionens digitala innovationsekosystem genom ökad kapacitet för offentliga aktörer.

Förväntat resultat

  •  Digitala Innovationshubbar (DIH) granskning av kunskapsluckor
  • Webbinarier och workshops för DIH:s
  • Översikt av små och medelstora företags digitala mognad i Östersjöregionen, (Baltic Sea Region, BSR)
  • Riktlinjer för strategisk utveckling av DIH i Baltikum
  •  Verktyg för bedömning av digital mognad
  • Kartläggning av digitaliseringskompetens i BSR
  • Industrihackathons
  • Piloter med små och medelstora företag
  •  5 studiebesök som resulterar i en guidebok om god praxis