fbpx
Translated by Google Translate

Inno Industry – utvecklar riktlinjer för digital transformation

Digital transformation av europeisk industri

Inno Industry förbättrar förutsättningar och stöd för digital transformation av europeisk industri genom utveckling av regionala och nationella policy’s. Projektet syftar till att öka antalet kluster inom EU som stöder övergången till Industri 4.0. Projektet är ett interregionalt samarbetsprojekt med nio partners som ska förbättra innovationsinfrastrukturpolitiken.

Projektsammanfattning

På grund av olika faktorer som exempelvis flytten av industrin till Asien, gör att industrins bidrag till EU:s ekonomi minskar. Detta återspeglar nödvändigheten av att förvandla den nuvarande industrisektorn till en smartare sektor. European Innovation Scoreboard 2017 visar att små och medelstora företag med innovativa produkter eller processer har minskat med 18 poäng sedan 2010 och inte alla EU-länder är på samma nivå av innovation och smart specialisering.

Därför är det viktigt att införa de nödvändiga förändringarna i den nuvarande politiken för att få en verklig smart omvandling av den europeiska industrin, med det slutliga målet att vara mer konkurrenskraftig och nå det mål som fastställts av Europeiska kommissionen för att öka tillverkningens andel av BNP från 15% till 20% fram till 2020.

Kluster inom Europa har visat sig ha en samordnande effekt för att införa förändringar i den europeiska industrin. Således kommer förändring av regionala klusterpolitik att utlösa omvandlingen av industrin i större skala. Av den anledningen syftar Inno Industry till att öka antalet kluster som utvecklar aktiviteter för att stödja omvandlingen mot Industri 4.0 år 2022 genom förbättring av regional och nationell politik.

Vad har hänt i projektet hittills?

Projektets första del är avklarad

Under de senaste två åren har partners och intressenter från INNO Industry-projektet arbetat tillsammans genom att dela kunskap om digitaliseringsstrategier. Målet är att öka andelen kluster som utvecklar aktiviteter för att stödja omvandlingen mot Industri 4.0 genom att förbättra regionala och nationella policyer. Genom att dela och utbyta över 30 goda exempel från hela Europa har partners och deras intressenter använt dem som en inspirationskälla för nya lösningar för regionalpolitik. Läs mer här.

Upparbetade handlingsplaner

De två åren som gått i projektet har präglats av digitala möten och virtuella studiebesök för att utbyta erfarenheter och analysera god praxis om digitaliseringspolicyer och initiativ runt om i Europa. Utifrån dessa erfarenhetsutbyten har handlingsplanerna upparbetats av varje partner i projektet. Handlingsplanerna kommer att nyttjas för att förbättra de regionalpolitiska instrumenten och är skräddarsydda för att hjälpa till att göra den industriella strukturen i de deltagande länderna mer mogna för en förändring. Nu, med början av fas två av projektet i februari 2022, kommer INNO Industry-partners att noga övervaka genomförandet av sina handlingsplaner. Handlingsplanerna från respektive projektpartner finns att läsa här.