fbpx
Translated by Google Translate

Så räddar du världen och tjänar pengar på ett hållbart företagande

Vill ditt företag ligga i framkant vad gäller affärsutveckling och innovation? Vill du stärka företagets image som en attraktiv arbetsgivare? Vilka är drivkrafterna bakom en hållbar företagsutveckling? Det här är frågor som Ann-Sofie Däldehög jobbar mest med. Hon har koll på varför det lönar sig att arbeta med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

– Om du vill vara konkurrenskraftig i framtiden och attrahera samt behålla talanger behöver du utveckla ett hållbart företagande. Inom mitt expertområde social hållbarhet handlar det exempelvis om att ha ett inkluderande ledarskap där du drar nytta av fördelarna med mångfald och jämställdhet. Vi har helt enkelt inte råd att missa några möjligheter.

Lång erfarenhet av hållbarhetsarbete

Ann-Sofie Däldehög har lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhet- och mångfaldsperspektiv och hon vet hur arbetet hänger ihop med framgångsrik affärsutveckling.

Min viktigaste lärdom är betydelsen av ledningens engagemang i förändringsarbetet för att det ska bli resultat – oavsett om vi pratar miljöarbete eller jämställdhet.

Just nu är Ann-Sofie aktuell med att stötta små och medelstora företag i Gävleborg att ställa om för att bli mer konkurrenskraftiga. Till skillnad från de flesta utvecklingsprojekt handlar uppdraget om utvecklingsinsatser för både ökad hållbarhet och digitalisering.

– Det finns platser kvar i vår satsning Ställom Go som erbjuder konsultinsatser inom hållbarhet och digitalisering till ett värde av 80 000 kr, det är bara att kontakta mig så berättar jag mer.

utbildning

Ökad kunskap är en viktig del för att skapa en hållbar utveckling

Bok, ledarskapsprogram och förändringsarbete

Genom åren har hon varit med och skrivit en bok om Genusmedvetet ledarskap samt drivit flera framgångsrika ledarskapsprogram, däribland  Öppna Upp, och Inkluderande ledarskap, som båda handlat om hur man blir mer inkluderande i sitt sätt att tänka och göra.

– Deltagare från företagsfrämjare i Gävleborg fick under Öppna upp lära sig verktyg för hur jämställdhet och mångfald kan användas som medel i innovationsarbetet när det gäller exempelvis hur de utformar kreativa team, stöttar företagare i att tänka nya marknader, innovativ produktutveckling och marknadsföring, inkluderande event och mycket mer. Medan vi i ledarskapsprogrammet Inkluderande ledarskap fokuserade på tjugo vd;ar och chefer från tio företag i Gävleborg som har mandat att avsätta resurser, driva på och följa upp det som behöver göras för att förändra. Ensamma eldsjälar har en tendens att brinna upp.

Hon har även projektlett satsningen, Hållbart företagande, där företag och organisationer fått göra olika aktiviteter för att öka kunskapen om hur de kan rädda världen och tjäna pengar samt deltagit i samverkansprojektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, där företag och organisationer erbjudits stöd för att ta sina första steg mot en mer hållbar affärsmodell.

Företag och organisationer mer öppna idag – men förändring tar tid

Ann-Sofie upplever att företag och organisationer som hon möter idag är mer öppna för denna typ av frågor än vad det var när hon började sitt arbete för tio år sedan.

– När jag började arbeta med jämställdhetsprojekt fanns det en större misstänksamhet mot förändringsarbete som handlade om jämställdhet och ledarskap än det gör idag. Nu upplever jag att det finns en större insikt hos chefer och ledare om att det här är en överlevnadsfråga, kanske har #metoo och andra samhällsförändringar bidragit. Men det man ska komma ihåg är att strategiskt förändringsarbete tar tid. Det behöver finnas en förståelse för att ny kunskap och nya insikter tar tid att landa. Att göra små förändringar tidigt är ett första steg för en långsiktig genomgripande förändring.


Ann-Sofies tips utifrån social hållbarhet när det gäller att ta första stegen mot en inkluderande, attraktiv företagskultur;

  • Börja med att gå på spaning!  Studera och synliggör den egna organisationens struktur och kultur.
  • Exempelvis räkna hur många kvinnor och män, samt utifrån t ex ålder och etnisk bakgrund som finns inom olika positioner i organisationen. Diskutera varför det ser ut som det gör?
  • Försök att få syn på vilka normer som gäller?
  • Makt och inflytande – hur fördelas ansvar och befogenheter?
  • Titta på vilka yrkeskategorier som finns, vem gör vad? vilken verksamhet ger status?
  • Vilka personer arbetar med statusfyllda arbetsuppgifter? Utifrån t ex kön, ålder, etnisk bakgrund.
  • Vilka konsekvenser får det?

Vill du veta mer om hur ditt företag eller din organisation kan arbeta med hållbart företagande? Kontakta Ann-Sofie