fbpx
Translated by Google Translate

Bli mer hållbar

Så blir du bättre på hållbar affärsutveckling

Hur tar ditt företag de första stegen mot en cirkulär affärsmodell? Satsar ni på inkludering och mångfald för att vara en attraktiv arbetsgivare? Vill du ha nya verktyg för att öka konkurrenskraften? Då lönar det sig att arbeta för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

 

utbildning

Ökad kunskap är en viktig del för att skapa en hållbar utveckling

Ta de första stegen mot en mer cirkulär affärsmodell

Propell kan ge företag en flygande start när det gäller att ställa om till mer miljömässigt- och ekonomiskt hållbara affärsmodeller. Hur kan just ditt företag öka konkurrenskraften med en mer cirkulär affärsmodell? Vilka möjligheter innebär nya affärsmodeller som bidrar till en cirkulär ekonomi? Vi kan stötta just ditt företag att ta de första stegen mot en mer hållbar affärsmodell. Det kan exempelvis handla om att undersöka hur företaget kan möta kundens behov med en tjänst istället för en produkt.

Inkludering ökar innovationsförmågan

Propell, tidigare Fiber Optic Valley, har sedan mer än tio år genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt stärkt företag och organisationers innovationsförmåga och attraktivitet som arbetsgivare genom satsningar på inkludering och jämställdhet. Hur ser vi till att människor trivs, är friska, och att allas kompetenser och idéer tas tillvara? Hur blir vi en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig?

En socialt hållbar arbetsplats med en inkluderande arbetsmiljö bidrar även till ekonomisk hållbarhet och tillväxt.

Några tips för att komma igång med hållbart företagande

  • Tänk på att ledningens engagemang i ett förändringsarbete är avgörande för att det ska bli resultat – oavsett om vi pratar miljömässigt, ekonomiskt eller socialt hållbarhetsarbete.
  • Gå på spaning! Studera hur det ser ut idag, hur jobbar ni för att cirkulera material och minska avfall?
  • Fundera över hur ditt företag kan genomföra en förändring mot en mer cirkulär affärsmodell. Har ni exempelvis en produkt ni skulle kunna hyra ut som tjänst?
  • Hur ser mångfalden ut bland medarbetarna? Diskutera varför det ser ut som det gör. Vilka konsekvenser får det?

Från EU-kommissionen kommer tydliga signaler på att Europa ska styra mot en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Vilka är era första steg för ett hållbart företagande?

Här hittar du olika projekt vi driver för hållbar utveckling