fbpx
Translated by Google Translate

Stort intresse för flexibla arbetssätt

Närmare trettio personer från näringslivet deltog i ett hybridmöte när startskottet gick den 21 mars för Flexibel omställning för hållbar innovation. Ett nytt projekt som ska ge regionala företag verktyg för att möta det nya flexibla arbetslivet på ett bra sätt för att vara attraktiva som arbetsgivare. Bakom forskningsprojektet står Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Sandbacka Science Park och Propell.

två tredjedelar deltog fysiskt på mötet 21 mars hos Propell

Hälften deltog fysiskt på mötet 21 mars hos Propell

Är flexibelt arbete något för alla arbetsplatser? Hur kan en lösning för just din arbetsplats se ut? Vilka möjligheter till flexibla lösningar finns det för de som inte kan jobba på distans?

Det är exempel på frågor som regionala företag i Gävleborg funderar över och genom forskningsprojektet finns möjlighet att med stöd av forskare hitta möjliga lösningar utifrån företagsspecifika behov.

Flexibelt arbetet ökar innovationsförmågan

Deltagarna lyssnade till Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap som presenterade tidigare forskning inom området som visar hur exempelvis produktivitet, hälsa och kreativitet kan öka med ett mer flexiblet arbetsliv samtidigt som möjligheten att arbeta mer gränslöst också kan innebära nackdelar för vissa individer. Marina Heiden, också professor i arbetshälsovetenskap och projektledare för det nya projektet, berättade om upplägget som pågår i tre år, till och med 2025. Deltagandet är kostnadsfritt och innebär tillgång till seminarieserier och lösningar som andra företag testat samt möjlighet till utvärdering och coachning utifrån de egna behoven.

– Vi ser att efterfrågan på flexibelt arbete har ökat, och det gör att företag som erbjuder flexibilitet blir mer attraktiva som arbetsgivare. Attraktiva företag har lättare att få tag i den kompetens de behöver. Tidigare forskning har också visat att flexibla arbetsformer ökar innovationsförmågan hos små- och medelstora företag genom att stimulera autonomi, kreativitet, nya idéer och öppenhet hos personalen, poängterar Marina.

Låter det intressant?

Kontakta ann-sofie.daldehog@ri.se om du vill anmäla ditt intresse eller bara veta mer. Läs mer här.