fbpx
Translated by Google Translate

Så möter vi samhällsförändringarna – missionsorienterad innovation

Missionsorienterad innovation handlar om att skapa förändringar på systemnivå. För att ändra hela system behövs ett engagemang från olika aktörer på flera olika nivåer. Men varför ska man bry sig om det här? Propell har under året intresserat sig för detta ämne och förklarar här arbetssättet.  

– Att arbeta missionsorienterat handlar egentligen om att bryta upp gamla stuprör och få olika aktörer som annars inte träffas att göra en gemensam kraftsamling med ett djärvt mål, inleder Ann-Sofie Däldehög projektledare Propell

Samhällsförändring genom innovation

Missionsorienterad innovation syftar till att skapa en systemförändring, där alla som berörs är med och driver utvecklingen framåt. För att nå en bred samhällsförändring och uppnå de globala hållbarhetsmålen på flera områden kan missionsorienterad innovation vara vägen framåt.

– Det finns många utmaningar i dagens samhälle, som både är komplexa och globala. Det är allt från fattigdom, klimatförändringar och ojämlikheter där det inte räcker med enskilda insatser. Vi behöver tänka om för att uppnå en hållbar framtid och att arbeta med missionsorienterad innovation ser jag som något positivt och en väg framåt, säger Ann-Sofie

Propell har flera medarbetare som utbildar sig i missionsorienterat arbetssätt. På bild från vänster: Henrik Florén, Ann-Sofie Däldehög, Anna Gustavsson och Mattias Öhr.

Hur arbetar Propell med missionsorienterad innovation?

Propell leder flera utvecklingsprojekt som handlar om att stötta etablerade företag och andra aktörer för en hållbar och digital omställning. Mattias Öhr, verksamhetsansvarig för Propell förklarar:

– Propell arbetar för att det ska etableras nya företag och att befintliga företag skapar nya hållbara lösningar som bidrar till den gröna omställningen. Vi leder flera utvecklingsprojekt där olika aktörstyper arbetar tillsammans för ökad nytta. Tillsammans kan vi se saker i ett större perspektiv och med gemensam handling kan vi bidra till större samhällsförbättringar.

Ett bra exempel där Propell är med och arbetar missionsorienterat är i Hudiksvalls kommuns kraftsamling för social hållbarhet, med över 80 engagerade aktörer.

– Propell deltar i kommunens kraftsamling för social hållbarhet och allas lika värde. Här handlar det om samhällsutmaningar inom ohälsa, bristande integration och ökad ojämlikhet. Här kan det missionsorienterade arbetssättet, där vi arbetar gränsöverskridande mellan privata, offentliga, ideella och akademiska organisationer vara avgörande för om vi kommer att lyckas avslutar Ann-Sofie

Läs mer här – Så ska Hudiksvall bli årets stadskärna 2024

Fyra tips för att arbeta med missionsorienterad innovation

Att arbeta med missionsorienterad innovation undersöks och testas runt om i hela världen. Mellan 2019-2022 har svenska innovationsmyndigheten Vinnova undersökt och testat missionsorienterad innovation och i sin handbok för Missionsorienterad innovation kommit fram till följande lista för hur man uppnår samhällsförändringar:

  1. Medvetandegörande – se behoven: Samla en så blandad grupp som möjligt med representanter från alla infallsvinklar för att hitta ett gemensamt perspektiv. Försök att se startpunkter där flera aktörer möts i flöden och sammanhang, identifierar målkonflikter mm.
  2. Forma missions – målbilder utifrån de mönster och flöden ni ser i systemet. Var finns de så kallade akupunkturpunkterna – situationer, platser och sammanhang där aktörerna möts? Vilka möjligheter och målbilder kan ni enas om utifrån dem?
  3. Skapa prototyper – modeller där ni kan testa och demonstrera systemet. Hur kan samarbeten och funktioner fungera bättre? Vad går att ändra och hur kan det fungera bättre? Bestäm vad ni vill börja med. Testa och gör om.
  4. Demonstratorer (kallas även systemdemos) Kan ni skala upp modellen? Går era lösningar och förslag att omsätta i storskaliga försök? Vilka aktörer behöver ni involvera i nästa steg?

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera