fbpx
Translated by Google Translate

Så ska Hudiksvall bli årets stadskärna 2024

Propell och ett 80-tal andra aktörer deltar i ett samverkansprojekt för att skapa en attraktiv miljö i Hudiksvall med målet att bli årets stadskärna 2024. Arbetet leds av Svenska Stadskärnor och handlar om att skapa nya aktiviteter och utbud, ökad tillgänglighet och säkerhet för att alla invånare och besökare ska trivas och känna sig trygga.  

– Hur gör vi för att skapa en jämlik stad som inkluderar alla? Det är en fråga jag har kunnat bidra med i projektet för att öka kunskapen om metoder och verktyg. Hur synliggör vi vad eller vilka som ingår i normerna för stadsutvecklingen – och vilka som utesluts? Vi har bland annat genomfört en normvandring av Västra Tullgatan med en grupp människor av olika åldrar, kön, ursprung och funktionshinder då vi fick in många spännande idéer, berättar Ann-Sofie Däldehög som jobbar med hållbarhetsfrågor på Propell.

Västra Tullgatan som tillfälligt gjorts om till gågata är ett exempel på hur projektet skapar nya sköna fysiska miljöer som lockar människor att vara i stadskärnan. Vinterstaden på Möljen är ett annat exempel med tema-aktiviteter under fyra lördagar för barnfamiljer med allt från barnens Vasalopp till teater. Målet är att Hudiksvalls centrum blir vackrare, attraktivare, tillgängligare och tryggare än vad det är idag. Här bidrar även Propell när det gäller inspiration och workshops om hur stadsutvecklingen kan göras nytänkande och inkluderande med stöd av ny teknik och digitala lösningar.

– En förändring och förbättring av stadskärnan sker inte över en natt och det handlar även om något större. Allt förändras, vårt samhälle, miljön, trender och det gäller att hänga med i den utvecklingen på ett bra sätt för att vara attraktiv som stad och kommun. När människor t ex förväntar sig ett fungerande fritt wi-fi i stadskärnan gäller det att leverera det om vi ska leva upp till varumärket Glada Hudik!

Projektet siktar mot att Hudiksvall koras till årets stadskärna 2024. Det ska uppnås genom en beprövad och fungerande modell för stadsutveckling, Business Improvment District (BID) som har tagits fram av branschorganisationen Svenska Stadskärnor. Modellen innehåller ett antal steg och i dagsläget har ett 30-tal städer gjort denna process med framgång.

Lär mer om allt som händer i projektet på gladarehudik.se

Kontakta Ann-Sofie för mer information om projektet