fbpx
Translated by Google Translate

Så får vi återhämtning i flexibelt arbete

Blir det mer balans i livet eller minskar tiden för återhämtning när kraven på tillgänglighet ökar? Närmare femtio deltagare från näringslivet lyssnade till Johanna Edvinsson, doktorand vid Högskolan i Gävle som forskar inom återhämtning och flexibelt arbete.

Trenden de senaste åren är ökande sjukskrivningstal på grund av stressrelaterade symptom, där bland annat hög arbetsbelastning och intensifiering är vanliga bidragande faktorer. Studier visar att flexibelt arbete kan innebära förväntningar på tillgänglighet kvällar och helger och hos vissa skapa ett ökat behov av återhämtning. Samtidigt visar forskningen att en hög grad av kontroll över den egna arbetstiden ger ett lägre behov av återhämtning. Den 11 oktober föreläste Johanna Edvinsson, doktorand i arbetshälsovetenskap, om sin forskning inom området flexibelt arbete och återhämtning. Temaföreläsningen lockade närmare femtio deltagare från näringslivet, varav hälften deltog på Propell i Hudiksvall och hälften deltog via länk.

– Vi vet att stress oftast är ofarligt, men återhämtning är avgörande poängterade Johanna och gav exempel på utmaningar med flexibelt arbete som vi behöver hantera, till exempel krav på tillgänglighet, obetalt övertidsarbete, ständiga avbrott och svårigheter att släppa jobbet på fritiden.

Flexibelt och balans i livet – eller tvärtom?

Samtidigt är möjligheterna med flexibelt arbete enorma om vi hittar en bra balans för återhämtning.

Johanna berättade om ett tidigare forskningsprojekt inom Trafikverket som visade att hela 40 procent upplevde otydliga förväntningar på tillgänglighet efter arbetstid från chef, kollegor och sig själva. Samtidigt upplevde 66 procent en hög grad av kontroll över när, var och hur man arbetade. Syftet med projektet var att undersöka fördelar och nackdelar, och att utvärdera insatser för att främja återhämtning.

Tips från Johanna Edvinsson:

  • Följ upp hur medarbetarna mår i det flexibla arbetet
  • Diskutera vilka utmaningar och möjligheter som finns när det gäller återhämtning
  • Tydliggör och kommunicera förväntningar om t ex tillgänglighet
  • Främja återhämtning – trigga igång en positiv spiral

Hur flexibla är ni?

Just nu erbjuder Högskolan i Gävle, i samverkan med Propell och Sandbacka Science Park i Sandviken, möjligheten att utvärdera och utveckla flexibla arbetsformer på den egna arbetsplatsen genom projektet  Flexibel omställning för hållbar innovation. Tillsammans ökar vi kunskapen om och förmågan att ställa om till flexibla arbetsformer. Projektet bjuder dessutom löpande in alla intresserade till tematräffar som denna, för att ta del av aktuell forskning om flexibelt arbete ur olika perspektiv.

Vill du veta mer om satsningen?

Kontakta Ann-Sofie Däldehög
Läs mer om projektet