fbpx
Translated by Google Translate

Propell siktar mot ett rekordår

Propell siktar mot att slå 2016 års rekord på 50 inkomna idéer och uppmuntra till fler innovationer i Gävleborg.  Under våren har Propell coachat 29 innovativa idéer, vilket betyder att i snitt en idébärare i veckan har fått stöd för att komma vidare med sin idé.

– Vi har haft ett väldigt bra inflöde av personer som har kreativa idéer under våren, något som vi hoppas även håller i sig under hösten, inleder Simone Jonsson, idécoach och eventansvarig på Propell

Driver idéer och tjänster till marknaden

Propell har sedan starten i oktober 2015 hittills coachat 309 idébärare och hjälpt dem vidare i utvecklingen av deras innovativa idéer.

– Vi coachar och undersöker möjligheterna med hjälp av etablerade verktyg och metoder för idéutveckling, så som exempelvis Design Thinking och Lean Startup. Genom denna coachning utvecklas både idébärarna och deras idéer, säger Martin Askne, innovationscoach på Propell

Personerna som inkommit med idéer under våren kommer från en mängd olika branscher och de flesta av dem siktar på att utveckla olika typer av tjänster.

– Trenden vi ser just nu är att det flesta idéerna handlar om att skapa olika typer av tjänster och mycket mot det cirkulära* . Om vi fortsätter inflödet av idéer i denna takt kommer vi att slå vårt rekord från 2019, då vi hade 50 inkomna idéer, fortsätter Martin

Alltid vidare med Propell

Många som kommer till Propell med sina idéer har upptäckt dem i sin vardag eller i sitt arbete.

– Det är fascinerande att se potentialen och kreativiteten i idéerna som kommer till oss. Genom att de får bolla sina idéer med oss och att vi ger människor utrymme att utforska sina tankar och visioner gör att vi öppnar dörrar till innovation, säger Simone

Propell strävar efter att hjälpa idéägarna vidare och att de ska omsätta sina idéer till verklighet.

– De som kommit till oss med idéer har upptäckt ett problem eller en utmaning som de vill lösa. Tillsammans med oss har vi olika workshops, om man vill det, för att kanske senare, när man kommit lite längre, kunna erbjuda en annan typ av stöd som exempelvis hjälp vid ansökningar, pitchträning eller guide till andra aktörer, säger Simone.

Även om flera idébärare väljer att inte arbeta vidare med sin idé, så ser man det som en viktig del i innovationsprocessen.

– Man ska inte vara rädd för att testa sin idé. Vi bedömer inte idéerna utan coachar de som har idéerna att komma vidare. Om de själva kommer på att de inte vill jobba vidare med sin idé, så ser vi inte det som ett misslyckande utan snarare som ett lärande i innovationsprocessen, avslutar Martin.

* Cirkularitet betyder att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns för att undvika slutgiltigt avfall


Har du en innovativ idé som du vill ta vidare?  

 Kontakta Simone

 

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera

 

Artikeln är skriven inom ramen för projektet Transformation Region X – T-ReX som medfinansieras av Europeiska unionen.