fbpx
Translated by Google Translate

Transformation Region X – T-ReX

Stärk Gävleborgs-
företagens innovationsförmåga

Propell har beviljats finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden för ett fyraårigt utvecklingsprojekt som fokuserar på att främja en grön omställning hos främst små och medelstora företag i Gävleborg. Deltagande företag kommer att kunna ta del av behovsanpassat stöd för att utveckla sin innovationsförmåga. Stödinsatserna handlar om att exempelvis utveckla sitt strategiska innovationsarbete, få tillgång till expertkompetens eller möjlighet att testa ny teknik som skapar hållbara produkter och tjänster.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda våra regionala företag en möjlighet att delta i den här unika satsningen som kopplar ihop hållbarhet, digitalisering och innovation där företagande och forskning möter samhällsutmaningar. Vi utgår från de behov som finns och tillsammans hittar vi nya sätt att möta en föränderlig värld, säger Mattias Öhr, chef på Propell och inom forskningsinstitutet RISE.

Omvärldens krav på företagen att kunna verksamheters hållbarhet blir allt större, både genom lagkrav och kunders förväntningar. Exempelvis kommer EU:s nya Taxonomiförordning som styr kapitalflöden mot hållbara verksamheter att få stora effekter. Behovet av organisationers förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar och att ha ett strategiskt innovationsarbete ökar.

Projektets övergripande mål

Ett övergripande mål är att testa och förstå mekanismerna som accelererar små och medelstora företags omställningstakt. Arbetet kommer att ske i samverkan med både företag, idéägare, civilsamhälle, akademin och offentliga organisationer.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mattias Öhr eller Anna Gustavsson