fbpx
Translated by Google Translate

Smart och hållbart Gävleborg

Förstudie smart och hållbart Gävleborg

I januari 2022 startade den spännande förstudien Smart och hållbart Gävleborg som handlar om att förbereda inför ett större kliv för olika aktörer i Gävleborg. Projektet är en pusselbit för att uppnå Agenda 2030 i regionen i kombination med ökad sysselsättning och tillväxt.

Bygger vidare på tidigare projekt

Denna förstudie tar avstamp i tidigare arbeten, främst Hållbart Värdeskapande genom Cirkulära Affärsmodeller och vill utnyttja resultaten från det projektet för en varaktig och större omställning. En lärdom från det projektet är att vissa aktörer har svårt att ta till sig begreppet som Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Därav väljer man i denna förstudie att tala om hållbarhet och inkluderar då cirkulär ekonomi som en mycket viktig del i det arbetet.

Några målsättningar

  • Växla upp kunskaper, insikter och nyttja resultaten från tidigare projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller (HVCA)
  • Kartlägga kompetenser och kapacitet bland aktörer i eller utanför regionen kring cirkulär ekonomi och hållbar omställning
  • Samla intressenter för samarbete i större projekt med start hösten 2022
  • Formulera, bearbeta och förankra en ansökan till större projekt på ca 3 år