fbpx
Translated by Google Translate

PIMAP4Sustainability

Fotonik för internationella marknader och applikationer för hållbarhet

Projektet erbjuder öppna utlysningar för att möjliggöra utveckling och införande av fotonik- och fotonikaktiverade teknologier för en hållbar industri inom metallindustri, avancerad tillverkningsindustri och flygindustrin. Erbjudandena innefattar både checkar för innovation och kompetensutvecklingsmöjligheter.

Grön och digital omställning

PIMAP4Sustainability samlar sex ledande europeiska kluster, deras små och medelstora företag och deras industriekosystem där huvudmålet är att öka motståndskraften hos europeiska små och medelstora företag längs deras värdekedjor genom nätverk samtidigt som det syftar till att påskynda hållbar, digital transformation. Övergången ska ske genom lösningar inom fotonik.

Europeiska små och medelstora företag behöver fortsatt stöd för sin gröna, digitala omställning. Specifika tillverkningsindustrier behöver fortsatt digital utveckling med hjälp av fotoniklösningar och PIMAP4Sustainability adresserar sådana möjligheter för metallindustri, avancerad tillverkningsindustri och rymdindustri.

Särskilda mål

  • Att öka motståndskraften hos små och medelstora företag genom att införa fotonikteknik, tjänster och produkter inom viktiga industrisektorer
  • Att fördjupa det tvärsektoriella innovationssamarbetet mellan nyckelintressenter längs fotonikens värdekedja på EU-nivå
  • Att maximera innovationspotentialen för fotonikteknik för små och medelstora företag genom att tillhandahålla kompetensutveckling
  •  Att påskynda små och medelstora företags internationalisering genom att stötta affärsmöjligheter med befintliga partners

Checkar för utveckling

PIMAP4Sustainability erbjuder två olika sorters checkar

Innovationscheck

Upp till 60 000 Euro för projekt som syftar till att:

  • Utveckla nya produkter/tjänster för företag
  • Identifiering av tjänster för affärs- och innovationsutveckling kopplat till teknisk introduktion som leder till högre hållbarhet eller digitalisering.

Kunskapscheck

Sikta på att utbilda små och medelstora företag till gröna omställningar och stödja dem att utveckla sin verksamhet på internationell nivå genom två checkar.

  • 5 000 Euro för grön omställning
  • 10 000 Euro kunskapscheck för att stödja internationell affärsutveckling

Långsiktiga effekter (ca sex år efter projektets slut)

PIMAP4 Sustainability kommer att stödja den långsiktiga motståndskraften hos europeiska industrier genom 1) Etablering av värdekedjors sammanlänkningar mellan industriella ekosystemen; 2) Full medvetenhet och spridning om fotonikrelaterade lösningar; 4) fotonikfinansiering inkluderad i regional, nationell och europeisk policy och 5) PIMAP4Sustainability Euroclusters strategi är anpassad för att säkerställa uppnåendet av EC 2050-målen avseende klimat och miljö.