fbpx
Translated by Google Translate

PIMAP4Sustainability

Grön och digital omställning

PIMAP4Sustainability är ett EU finansierat projekt som syftar till att utnyttja fotonik, avancerad tillverkning och avancerade materialteknologier för att öka innovationspotentialen hos europeiska små och medelstora företag (SMEs). Projektet erbjuder i olika omgångar öppna utlysningar för att stödja grön och digital omställning för europeiska företag som är verksamma inom någon av följande sektorer: metallindustrin, avancerad tillverkningsindustri och rymdindustri.

PIMAP4Sustainability samlar sex ledande europeiska kluster, deras små och medelstora företag och deras industriekosystem där huvudmålet är att öka motståndskraften hos europeiska små och medelstora företag längs deras värdekedjor genom nätverk samtidigt som det syftar till att påskynda hållbar, digital transformation. Projektet erbjuder utlysningar där du som företagare exempelvis kan få checkar för kunskap- och kompetensutveckling, utveckla och implementera nya produkter eller bygga nya nätverk internationellt.

Aktuella erbjudanden

Tre erbjudanden för grön omställning och internationalisering

Kompetensutveckling och vidareutbildning

Boosta er internationalisering

Finansiellt stöd för att delta på internationell mässa

Särskilda mål för projektet

  • Att öka motståndskraften hos små och medelstora företag genom att införa fotonikteknik, tjänster och produkter inom viktiga industrisektorer
  • Att fördjupa det tvärsektoriella innovationssamarbetet mellan nyckelintressenter längs fotonikens värdekedja på EU-nivå
  • Att maximera innovationspotentialen för fotonikteknik för små och medelstora företag genom att tillhandahålla kompetensutveckling
  •  Att påskynda små och medelstora företags internationalisering genom att stötta affärsmöjligheter med befintliga partners

Långsiktiga effekter (ca sex år efter projektets slut)

PIMAP4 Sustainability kommer att stödja den långsiktiga motståndskraften hos europeiska industrier genom 1) Etablering av värdekedjors sammanlänkningar mellan industriella ekosystemen; 2) Full medvetenhet och spridning om fotonikrelaterade lösningar; 4) fotonikfinansiering inkluderad i regional, nationell och europeisk policy och 5) PIMAP4Sustainability Euroclusters strategi är anpassad för att säkerställa uppnåendet av EC 2050-målen avseende klimat och miljö.