fbpx
Translated by Google Translate

Ny hubb ska skynda på digitaliseringen

Flera regioner och aktörer samarbetar för att skynda på digitaliseringen hos små och medelstora företag och offentlig sektor. Mighty är en ny europeisk digital innovationshub som drivs av bland annat RISE och Propell, och ska fokusera på att ge nya möjligheter kring områdena AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem. 

– Genom ett brett samarbete i Mighty kan vi hjälpa till att bidra med ytterligare utvecklingsmöjligheter inom digitalisering för företag och offentlig sektor, säger Torbjörn Jonsson, projektledare Propell och RISE i Hudiksvall

Ett initiativ för att främja digitalisering

Den nya hubben koordineras av RISE och drivs av Propell i Hudiksvall, Sandbacka Science Park i Sandviken, Dalarna Science Park i Borlänge och Compare i Karlstad. Fokus ligger på att små och medelstora företag inom tillverkande industri och offentlig sektor ska få stöd i att utvecklas inom digitalisering. Specifikt inom områdena AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem.

– Vi ska hjälpa till att bidra till en digital och grön omställning. Genom Mighty erbjuder vi olika typer av tjänster, bland annat kan företag få tillgång till testmiljöer, nya nätverk för innovation, möjligheter till vidareutbildning och stöd i att hitta finansiering. Vi ska fungera som en väg in och hjälpa till att hitta specifika kunskaper som företagen kan tänkas behöva för att skynda på sin digitala transformation, säger Torbjörn

En av nio hubbar i Sverige

Mighty är en av ca 200 europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) som finns runt om i Europa. Sverige har totalt nio hubbar med bred geografisk spridning och olika tematiska områden. Initiativet Mighty pågår under 2024-2026 och har finansiellt stöd från Tillväxtverket (ERUF), Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland.

– Att ha en europeisk digital innovationshubb i vår region innebär att vi är med i det större nätverket och tillsammans kan vi vara med och stödja den digitala omvandlingen i Europa, säger Anna Beminge Linde, strateg Region Gävleborg

Tillsammans är Mighty med och bidrar till de högt uppsatta målen som den Europeiska kommissionen satt inom ramen för finansieringsprogrammet DIGITAL, som gäller för alla EDIHar runt om i Europa;

  • Driva digital transformation i hela EU genom att införa toppmodern teknik (AI, molntjänster, stordata) hos 75% av europeiska företag.
  • Säkerställa att 90% av företagen har grundläggande digital kunskap.
  • Skapa nya värdekedjor inom Europa.

– Genom att vara med och införa toppmodern teknik i Europas företag strävar vi inte bara efter att driva digital transformation, utan också att skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar ekonomi. Det är högt uppsatta mål och något som kräver ett gediget arbete, men tillsammans med alla andra EDIHar tror jag detta är möjligt, avslutar Torbjörn

Läs mer om Europeiska digitala innovationshubbar hos Tillväxtverket och Europeiska kommissionen.

Läs mer om det initiativet på https://propell.se/projekt/mighty/

Kontakt

För mer information och frågor kontakta Torbjörn Jonsson, torbjorn.jonsson@ri.se eller Stina Jonsson, stina.jonsson@ri.se