fbpx
Translated by Google Translate

”Människor vill styra över sin egen tid”

Pandemin blev katalysatorn för ett mer flexibelt arbetsliv, men hur kommer det nya arbetslivet se ut? Enligt forskningen blir vi exempelvis lyckligare av mer flexibla arbetssätt. Maria Svensson Wiklander från kunskapsnoden The Remote Lab tog med oss på en resa under torsdagens inspirationslunch genom de senaste årens trender kring distans- och hybridarbete. Ett sextiotal deltagare lyssnade digitalt eller fysiskt och tog del av de senaste rönen.  

Maria slog hål på argumenten från arbetsgivare som säger sig inte kunna erbjuda flexibla arbetssätt eftersom all forskning visar att människor främst vill kunna styra över sin egen tid – det är inte platsen som är det viktigaste. Alla arbetsplatser har möjligheter att erbjuda mer flexibla arbetssätt men på olika vis. Föregångare för olika slags flexibla lösningar är t ex Scania och Sweco. Allt fler företag inser att det handlar om att bli attraktiva som arbetsgivare, att börja mäta resultat i stället för tid och att bidra till ökad hälsa och livskvalitet hos medarbetarna. Svenska undersökningar som gjordes i början av pandemin visar att 96 procent av tillfrågade medarbetare vill ha fortsatt hybridarbete i någon form även efter krisen. Och en av tre skulle säga upp sig om de inte fick fortsätta jobba på distans enligt en amerikansk undersökning.   

Hybridarbete gör landsbygdskommuner mer attraktiva

Särskilt arbetsgivare i glesbygd har bara att vinna på att erbjuda mer flexibla arbetssätt. Det handlar både om att attrahera kompetens som vill flytta till landsbygden för en ny livsstil och att behålla kompetenta medarbetare som annars kan välja att bo kvar i småstaden men byta till en arbetsgivare i storstaden som erbjuder distansarbete och ett modernare ledarskap. Dessutom gav Maria exempel på hur coworking-trenden bidrar till den gröna omställningen genom minskat resande, rörliga i stället för fasta lokalkostnader och hur det gör pendlings- och landsbygdskommuner allt mer attraktiva.  

”Exempelvis visar undersökningar att till Östersund flyttar endast två procent på grund av jobb, man flyttar för att få en ny livsstil. Här finns en enorm potential för landsbygdskommuner som Östersund och Hudiksvall att attrahera kompetens genom att kunna erbjuda flexibla arbetsformer och en ny livsstil.”  

”Ja men måste vi inte ses fysiskt för att bygga lagkänsla och en bra arbetsplatskultur” undrade en av deltagarna. Självklart är det viktigt att ses fysiskt ibland svarade Maria, men det viktiga är inte att vara fysiskt i samma rum och att ha afterwork med pizza för att bygga arbetsplatskulturen, utan det handlar om att känna att vi är en del av ett sammanhang och hur vi bemöter varandra individer emellan i det dagliga arbetet, poängterade Maria.  

Delta i nytt forskningsprojekt och lär mer om flexibla arbetssätt

Avslutningsvis berättade forskaren Marina Heiden från Högskolan i Gävle om ett nytt spännande forskningsprojekt där ditt företag kan delta för att undersöka möjligheterna med hur ni kan arbeta mer flexibelt och bli mer attraktiva som arbetsgivare, ta del av hur andra gjort och få stöd i att hitta lösningar för just er arbetsplats. Kom på informationsträff 21 mars, läs mer och anmäl dig här!  

Föreläsningen arrangerades inom ramen för projektet Transformation Region Gävleborg – T-Rex som medfinansierat av Europeiska unionen samt projektet Flexibel omställning för hållbar innovation