fbpx
Translated by Google Translate

Identifiera områden för innovation i ditt företag

Ibland behövs bara en liten vänlig knuff för att ditt företag ska komma i gång och gå mot nya affärsmöjligheter, expandera internationellt eller utveckla dina produkter och tjänster. Just nu kan vi inom ramen för projektet GoSmart&Excel erbjuda er kostnadsfri innovationsrådgivning för att hjälpa er att identifiera förbättringsområden för just er verksamhet.

– Med hjälp av en innovationsrådgivare som följer TIBS-modellen får du i ditt företag en strukturerad process och stöd att söka efter värdefulla samarbets- och innovationspartners, infrastruktur, resurser, expertis etc. via ett innovationsnätverk i Östersjöregionen, säger Ervin Alic

Transnational Innovation Brokerage System (TIBS) är en metod, utvecklad inom projektet GoSmart&Excel med avstamp i Smart Specialisering, för att stödja internationalisering och innovation av små och medelstora företag i alla delar av företags värdekedjor.

Vad gör en innovationsrådgivare i mitt företag?

­– En innovationsrådgivare kommer att utvärdera ditt företag med hjälp av TIBS-metoden och därefter kunna tillhandahålla individuellt anpassade lösningar för att hjälpa er att utveckla era identifierade behov för innovation och affärsutveckling. Innovationsrådgivarna samarbetar även med redan befintliga nätverk som exempelvis Enterprise Europe Network, fortsätter Ervin Alic.

TIBS erbjuder bland annat:

  • Uppmuntran att försöka hitta nya affärsprocesser (utveckling av produkter/tjänster)
  • Hitta nya samarbeten och partners för innovation i andra länder.
  • Möjligheter att expandera internationellt.
  • Öka innovationsberedskapen hos små och medelstora företag.
  • Öka din konkurrenskraft genom att implementera din innovation eller förbättringsprojekt.

Låter det intressant och vill du veta mer? Kontakta oss:

Ervin Alic, affärsutvecklare RISE
ervin.alic@ri.se

Sofia Pettersson, projektledare Propell
sofia.pettersson@ri.se