fbpx
Translated by Google Translate

Stärka smart specialisering genom att främja gränsöverskridande samarbete

Stärka smart specialisering genom att främja gränsöverskridande samarbete

GoSmart & Excel BSR genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom Interreg BSR-programmet 2014-2020. Från april 2021 till december 2021 förenar projektet 10 partners från åtta länder och syftar till att främja ett effektivt samarbete inom transnationell strategi mellan industrin, FoU-sektorn och offentliga myndigheter.

Projektet ”stärka smart specialisering genom att främja gränsöverskridande samarbete och praktisk tillämpning av nya lösningar för regioner och små och medelstora företag ” (GoSmart & Excel BSR) är helt integrerat i Smart Specialiserings metoden (S3) och syftar till att främja ett effektivt samarbete i transnationellt tillvägagångssätt mellan industrin, FoU-sektorn och offentliga myndigheter. Projektet är en förlängningen av ett tidigare projekt; “GoSmart BSR” där man kom fram till en metodik för transnationell smart specialiseringsstrategi (Trans-S3) och ett transnationellt rådgivningssystem för innovation (TIBS). Denna metodik och rådgivningssystem fortsätter nu det här projektet att utveckla och implementera.


Men vad är egentligen Smart specialisering? Enligt Tillväxtverket är Smart specialisering (S3) är ett verktyg för regional utveckling. Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik och alla medlemsstater ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation.

Syftet med Smart specialisering är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om nya områden. Smart specialisering är ett arbetssätt där grundlig analys och dialog är nyckelord och kan kort beskrivas i en förenklad sexstegsprocess. Läs mer om denna sexstegsprocess och exempel på smart specialisering här.