fbpx
Translated by Google Translate

”Hållbarhet står högt på vår agenda”

Denna text är hämtad från ri.se

Sunfab har man börjat en resa när det kommer till cirkulär ekonomi och hållbarhet. Produkter av hög kvalitet, ambitionen att ligga steget före och deltagandet i pilotsatsningen Kickstart cirkulär ekonomi ger företaget möjligheten att använda hållbarhet som framtida konkurrensmedel.

– Cirkulär ekonomi är något vi vill lära oss mer om och det är intressant att sätta vår verksamhet i ett för oss, nytt fokus.  Det här är viktigt på så många plan och det är något vi måste se möjligheterna i för att vara konkurrenskraftiga i framtiden, inleder Anna Sundin, hållbarhetssamordnare på Sunfab

Många möjligheter med cirkulärt tänk

Sunfab är ett av världens ledande företag inom komponenter för driften av hydraulisk utrustning. De tillverkar avancerade hydraulpumpar och hydraulmotorer för olika typer av användning, som exempelvis mobila kranar och lastbilar med tippflak. Sunfab är ett familjeföretag med huvudkontor i Hudiksvall. Produkten tillverkas i Hudiksvall och försäljningen av deras produkter sker via återförsäljare och till direktkunder över hela världen.

– Vår produkt är nästan osynlig i den applikation den används, men den har stor betydelse i vad den utför. I branschen kännetecknas våra pumpar och motorer av hög kvalitet. Och just det skulle kunna vara en nyckel till att gå in i system för cirkulär ekonomi. Vi har spånat på nya affärsmöjligheter som att t ex att sälja en tjänst istället för produkten eller ökad återanvändning, fortsätter Anna Sundin.

Anna Sundin

Sedan starten 1925 har Sunfab kännetecknats av innovation och framtidsvisioner. Något som de fortsätter att aktivt arbeta med. Anna Sundin berättar bland annat om deras engagemang för hållbarhet och deras arbete med cirkulär ekonomi.

– Cirkulär ekonomi är ett intressant område inom hållbarhet. Det känns kul, spännande och hoppfullt att börja jobba med denna typ av frågor eftersom det är fler än vi som tjänar på det. Företaget skulle bli mer intressant för både kunder och samarbetspartners och samtidigt bidrar vi till en hållbar utveckling i världen.

Hållbarhet genomsyrar verksamheten

Sunfabs hållbarhetsarbete har utvecklats mycket under årens lopp och under 2020 tog hållbarhetsarbetet fart på riktigt.

– Vi har sedan 2020 en person som har hållbarhet som huvuduppgift och flera hållbarhetsambassadörer. Vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av företaget och genomsyra det vi gör, fortsätter Anna Sundin.

Sedan december 2022 har Sunfab även en ny miljö- och kvalitetschef, Lina Wiberg.

– Jag skulle vilja säga att vi är väldigt med på tåget och det känns roligt att Sunfab, ett medelstort tillverkande företag som i dagsläget inte har egentliga krav på det, verkligen vill jobba med de här frågorna. Det finns alltid möjlighet att lära sig mer och utvecklas på det här området.

Hållbarhetsrapportering ger mervärde till kunderna

Tankar och idéer för utveckling och förbättring finns det mycket av inom företaget. Ett exempel är att de redan gjort en hållbarhetsrapport, inte för att de egentligen behöver utan för att de vill ligga ett steg före och kunna erbjuda som mervärde till sina kunder.

– Egentligen har vi inte något lagligt krav på oss att göra en hållbarhetsrapport, men vi anser att det finns många fördelar med att göra en sådan. Nu när vi gjort vår första så kan vi se vilka förbättringar vi behöver göra inför nästa, vi vet hur mycket resurser som krävs och vilken typ av data vi behöver samla in, säger Anna Sundin.

Deltagande i pilotsatsning – vikten av att gå från linjär till cirkulär

Sunfab deltog under 2022 i pilotsatsningen, Kickstart cirkulär ekonomi för att få inspiration och idéer för hur de kan utveckla sin verksamhet för att bli ännu mer cirkulära. De deltog i Bollnäs tillsammans med flera andra företag från Gävleborg.

– Workshopserien var mycket lärorik och intressanta tankar kom upp för hur vi måste tänka i framtiden. Det var bra gruppdiskussioner om hur vi tänker kring området cirkulär ekonomi och vilka möjligheter det kan ge, säger Anna Sundin.

Matthias Sundström, industridesigner på Sunfab och en av deras hållbarhetsambassadörer var en av dem som deltog i pilotsatsningen tillsammans med Anna Sundin, han berättar om lite tankar som de fick i samband med sitt deltagande.

– Vi ser ju att vi aktivt behöver arbeta med att hitta en smart affär i vår produkt och hur vi på olika sätt kan begränsa våra koldioxidutsläpp. Vi har bra koll på vår värdekedja och har i och med vår medverkan i Kickstart cirkulär ekonomi fått fram ett antal idéer som vi kommer att presentera internt för att se vilka delar vi kan arbeta vidare med, säger Matthias Sundström.

Lina Wiberg, Matthias Sundström och Anna Sundin

Läs mer om Kickstart cirkulär ekonomi här

Vill ditt företag också utforska nya idéer?

Kontakta oss

Prenumerera på nyhetsbrev