fbpx
Translated by Google Translate

Kickstart cirkulär ekonomi

Dags att börja tänka cirkulärt!

Cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska nå klimatmålen. Men vad är cirkulär ekonomi och hur kan ditt företag dra fördel av det? Kickstart cirkulär ekonomi är en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där du får inspiration för hur ditt företag ställer om för ökad klimat- och affärsnytta.

Pilotprojekt för små och medelstora företag

Kickstart cirkulär ekonomi är ett initiativ från Delegationen för cirkulär ekonomi som riktar sig till små och medelstora företag. Företagen kommer under dessa träffar att uppmuntras till att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete. Pilotprojektet kommer att engagera cirka 40 företag och drivas av SuPr, som är noden för hållbar produktion i Sverige vid Södertälje Science Park, med stöd av forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare. RISE ansvarar för konceptutvecklingen inom projektet och kommer att arrangera ett fåtal träffar runt om i Sverige tillsammans med lokala partners från exempelvis IUC.

Mot cirkulär transformation

Några målsättningar för pilotprojektet är att;

  • Ge små och medelstora företag nya insikter kring cirkulär ekonomi, få dem att se sin verksamhet och​ utmaningar med nya ögon​
  • Få små och medelstora företag att påbörja eller fortsätta den egna resan mot mer cirkuläritet
  • Utöka samarbetet mellan företag kring området cirkulär ekonomi

Pilotprojektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova