fbpx
Translated by Google Translate

Gävleborgsföretag utvecklar flexibla arbetsformer

Forskningsprojektet Flexibel omställning för hållbar innovation ger företag i Gävleborg större kunskap om hur de kan öka sin attraktionskraft och innovationsförmåga genom flexibla arbetsformer. Totalt deltar 16 företag från olika branscher inom allt från IT till verkstadsindustri.

Deltagarna har i ett första steg fått svara på enkäter som engagerat samtliga medarbetare och nu pågår djupintervjuer och workshops där vi gräver djupare i de möjligheter och utmaningar som finns med flexibelt arbete. Det handlar om olika områden som exempelvis attraktivitet, produktivitet, distansarbete, hälsa och balans inom arbete och fritid.

workshop Flexibel omställning

Workshop Flexibel omställning

 

 

 

 

 

Den 18 januari träffades chefer och medarbetare från Björn Lundén, Företagsutbildarna och Xlent för att utbyta kunskap och erfarenheter kring flexibla arbetsformer under en workshop i Hudiksvall.

Företagen som deltar i projektet är
De 16 deltagande företagen är 46elks, Björn Lundén, Digital Buddies, Företagsutbildarna, Greencon, Hälsinglands Sparbank, iTid, Kontrollbolaget, Maximal fönster, Nilar, Pandrol, PreEnergi, Semcab, Senseair, Vocean och Xlent.

Det treåriga projektet vänder sig till små och medelstora företag i Gävleborg och är ett samarbete mellan Högskolan i GävleRegion GävleborgSandbacka Science Park och Propell.

Tematräff 13 februari; ”Hur skapar vi arbetsplatser som gynnar hälsa och effektivitet?”
Inom projektet arrangeras även tematräffar och den 13 februari är det tema hållbart, inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv. Delta digitalt eller på plats i Gävle. Anmäl dig redan nu till träffen som är ett samarbete med Forskarskolan Change (mer info och anmälan).

Vill du veta mer om projektet?

Läs mer här