fbpx
Translated by Google Translate

Flexibla arbetsformer avgörande för att locka kompetens? 

Är flexibelt arbete något för alla arbetsplatser? Hur kan en lösning för just din arbetsplats se ut? Vilka möjligheter till flexibla lösningar finns det för de som inte kan jobba på distans? Det är några av frågeställningarna i ett nytt forskningsprojekt som ska ge företag i Gävleborg större kunskap om hur de kan öka sin attraktionskraft genom mer flexibla arbetsformer. Det treåriga projektet vänder sig till små och medelstora företag i Gävleborg och görs i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Sandbacka Science Park och Propell. 

– Företagen som deltar får ny kunskap om hur flexibla arbetsformer kan attrahera nya medarbetare, de får lära sig om andra företags erfarenheter av flexibelt arbete och får samtidigt stöd i att hitta nya sätt att organisera arbetet utifrån just sina förutsättningar, berättar Ann-Sofie Däldehög som ansvarar för Propells del i projektet.   

Flexibla arbetsformer allt mer avgörande  

Projektet Flexibel omställning för hållbar innovation kommer ur behovet av ökade krav på flexibla arbetsformer. Det är något som blir allt mer avgörande för att behålla och attrahera den främsta kompetensen. Behovet av att säkerställa flexibla arbetsformer är därför större än någonsin. Allt fler organisationer inser att ett hälsofrämjande arbete och ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för livskraftiga organisationer. Det behöver speglas i såväl organisation och kultur som i tekniken. 

Verkstad för att hitta lösningar som fungerar 

I projektet kommer doktorander från forskarskolan Change att kartlägga hur de företag som deltar i projektet ser på möjligheter och utmaningar med att införa mer flexibla arbetsformer för de anställda. Kartläggningen görs genom en enkät och genom intervjuer med några vid varje företag. 

Fysiska och digitala seminarier kommer att anordnas där forskarna redogör för vad de vet om flexibla arbetsformer idag, utifrån befintlig forskning. Det kommer också att arrangeras workshops där företagen kan bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv, för att tillsammans hitta lösningar och modeller som kan fungera i verksamheten. Här kan deltagande företag även få coachning utifrån just sina förutsättningar.   

 

Forskarskolan Change – för ett hållbart och attraktivt arbetsliv  

I forskarskolan samarbetar forskning och näringsliv för ny kunskap, lösningar och förutsättningar för ett arbetsliv som gynnar tillväxt i kombination med hälsosamma, inkluderande och socialt hållbara arbetsplatser. 

Läs mer om forskarskolan Change här 

 

Vill ditt företag delta i forskningsprojektet eller bara veta mer?

Kontakta Ann-Sofie Däldehög