fbpx
Translated by Google Translate

Digital omställning i norr

Så många som 115 företag har gjort olika resor för att komma vidare i sin affärsutveckling med hjälp av digital omställning. I två år har projektet Digikraft pågått i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Vi träffade Sofia Pettersson, kommunikatör på Propell och projektledare på RISE som bistått projektet med kommunikationsinsatser under åren.

– Jag har fått ta del av flera företagsresor som skett under projektets gång, det är spännande vad företagen åstadkommit tillsammans med mina kollegor på RISE och våra samarbetspartners, säger Sofia Pettersson

De små och medelstora företagen som deltagit har fått olika erbjudanden beroende på vilket utvecklingsbehov de haft, men hela projektet grundar sig i att företaget ska stärka sin konkurrensförmåga, bli mer resilient* och bidra till hållbar utveckling som en följd av covid-19.

– Företagen har fått olika ekonomiskt stöd i att hantera framtidens utmaningar och för att genomföra en digital omställning som tar dem vidare. Det har även skapat nya relationer och nätverk för var företagen ska vända sig i digitaliseringsfrågor, fortsätter Sofia

Läs mer om projektet Digikraft här

Ett företag som har fått stöd i sin digitala omställning är Sunds Fibertech, som säljer maskinutrustning för tillverkning av träskivor och har ett stort fokus på att miljöeffektivisera anläggningar runt om i världen.

– Sunds Fibertech har tillsammans med RISE tagit fram en plattform för onlinekommunikation så att de lättare kan analysera data direkt från en fabrik i en annan del av världen. Sedan kan de bistå ingenjörer som finns fysiskt på plats med data för felsökning och förbättring av maskinerna. Detta minskar både deras resande och miljöpåverkan, vilket i sin tur gör dem mindre sårbara vid yttre omständigheter som exempelvis en pandemi eller ett krig.

Läs mer om Sunds Fibertech

Ett annat företag som fått stöd i projektet är Northbike, som är Nordens största återförsäljare av bland annat snöskotrar och fyrhjulingar.

– Northbike fick stöd i att implementera en smidigare lösning för att påminna sina kunder om garantier och service, en lösning som underlättade för både för dem och deras kunder, säger Sofia

Läs mer om Northbike på ri.se

Här kan du läsa om fler företag som också fått stöd inom ramen för projektet.

*Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på det sammanhang där det används och förekommer inom olika kontexter så som, individ-, system-, samhälls- och organisationsnivå. Genomgående och oavsett kategori eller nivå så är dock resiliens en beskrivning av, på ett eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Källa MSB

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera