fbpx
Translated by Google Translate

Digikraft – digital omställning i mellersta norrland

Vi gör ditt företag starkare

Digikraft är ett projekt som stödjer små och medelstora företag i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen att påbörja eller komma vidare i sin affärsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Projektet drivs av RISE i samverkan med Bron Innovation och Samling Näringsliv och har som mål att stödja 120 företag fram till slutet av 2023.

Omställning i pandemins spår

Covid-19 har påvisat sårbarheten hos näringsverksamheten i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen. Man har mött svårigheter i omställning och i införandet av digitala verktyg och digitaliserade arbetsmetoder. Samtidigt har man sett en stor möjlighet att ställa om befintliga näringar med stöd av digitala lösningar och nya arbetssätt i kombination med nya affärsmodeller.

Projektet Digikrafts fokus är digital omställning för små och medelstora företag, i skenet av covid-19, för att  stärka konkurrensförmåga, resiliens och hållbar utveckling. Projektet ämnar ta vara på utvecklingspotentialen hos företag både i stad och landsbygd genom att påskynda och stödja näringslivets återgång från akut krishantering till att hantera framtidens utmaningar.

Målet är att stödja 120 små och medelstora företag, oavsett bransch, från mellersta Sverige, att genomföra en digital omställning. Det kan handla om att företagen får påbörja, genomföra eller öka sin digitala transformation och utveckla sin affärsmodell med digitala verktyg.

Erbjudande för digital transformation

Digikraft Projektet arbetar utifrån tre erbjudanden för att nå företag med olika utvecklingsbehov.

  1. Digi Direkt – 80 företag får möjlighet till ett snabbt stöd i form av till exempel verksamhetsanalys, behovsanalys, matchning med experter på det området som företaget vill utveckla sig inom.
  2. Digi Strategi – 40 företag får chansen att komma lite längre med sin digitaliseringsresa genom att tillsammans med experter från RISE kartlägga företagets behov för att sedan ta fram en hållbar strategi.
  3. Digi Total – Tio av de 40 företagen får möjlighet att realisera strategin som formulerats i Digi Strategi. Totalt får de dela på ca 400 timmar med RISE experter.

Några exempel på förväntade effekter och resultat

  • Ge deltagande företag kunskap för att arbeta med digitaliseringsfrågor
  • Öka företagens lönsamhet och internationella konkurrenskraft
  • Förbättrad överblick över digitaliseringsbehovet i regionerna
  • Företagen får en förbättrad inblick i vart de ska vända sig med sina digitaliseringsfrågor
  • Uppdaterade affärsmodeller och verksamhetsplaner hos företagen som leder till transformation
  • Skapa nya relationer och nätverk – ett attraktivare företagsklimat
  • Framtagen metodik kommer att delas med andra