fbpx
Translated by Google Translate

Berättelser om de första stegen mot hållbara affärer

Den 8 september hade projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller sin slutkonferens med företagare och forskare som delade med sig av sina erfarenheter. Närmare 90 deltagare hade anmält sig till en spännande eftermiddag som bland annat bestod av företagsberättelser som du kan titta på via Youtube

Målet med satsningen har varit att väcka intresse och uppmuntra fler att ställa om till hållbara affärer och en cirkulär ekonomi. Företagsledare berättade om vilka förändringar de påbörjat för att bygga cirkulära affärsmodeller och forskare från Högskolan i Gävle delade med sig av sina resultat från forskning om materialflöden hos små och medelstora företag i Gävleborg.  

moderatorer_event

Thomas Åkesson, Ann-Sofie Däldehög och Stina Jonsson håller i slutkonferensen i projeket Hållbart värdeskapaden genom cirkulära affärsmodeller den 8 sep.

Några av företagsberättelserna hittar du här!

ExTe i Färila blir mer konkurrenskraftiga
https://www.youtube.com/watch?v=YYxhDEXWz38 

Radarbolaget bidrar till hållbar utveckling med ny molntjänst  
https://www.youtube.com/watch?v=AM-H1V9NYWg 

Uppkopplad domkraft gör Simson Power Tools mer hållbar
https://www.youtube.com/watch?v=HF44vKGNBos 

Forskare från Högskolan i Gävle berättade om resultat från forskning om företagens materialflöden och bjöd in till dialog. Johan Brändström och Stephen Hinton lade grunden kring cirkulär ekonomi – vad är det och hur utvärderar vi dess framgång? Daniele Silvestro och Anna Högberg berättade om faciliteringsplattform för industriell symbios och plastens framtid. Arne Fagerström hade återbruk i fokus, hur kan vi bidra till bättre hushållning av jordens resurser?    

Läs mer om forskningen och projektet här https://propell.se/projekt/hallbart-vardeskapande/ 

Inspirerade gjorde även några av Sveriges främsta hållbarhetsexperter från ESAM Michael Jalmby & Christina Pihl som höjde kunskapsnivån inom Cirkulär affärsutveckling.  

 

Har du frågor om projektet eller vårt arbete framåt kontakta projektledare Stina Jonsson