fbpx
Translated by Google Translate

AI, cybersäkerhet och 3D stärker industrins konkurrenskraft

Under början av 2024 har två nya initiativ startats med Propell som en av parterna. En satsning handlar om att utveckla en europeisk digital innovationshub, som ska främja digitalisering hos små och medelstora företag och offentlig sektor.  Det andra initiativet fokuserar på att säkra industrins tillgång till reservdelar bland annat genom utveckling av 3D-produktion.

Utveckla den digitala potentialen

Genom initiativet Mighty, som är en europeisk digital innovationshub (EDIH) kan små och medelstora företag inom tillverkande industri och offentlig sektor få stöd i att utvecklas inom digitalisering. Specifikt inom områdena artificiell intelligens, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem.

– Vi erbjuder olika typer av tjänster, bland annat kan ditt företag få tillgång till testmiljöer, nya nätverk för innovation, möjligheter till vidareutbildning och stöd i att hitta finansiering, säger Maria Svensson, projektledare på Propell.

Syftet med satsningen är att främja digital transformation och öppna upp för nya möjligheter.

– Vi vill hjälpa till att bidra till en digital och grön omställning. Mighty är en av många EDIHar som finns runt om i Europa och tillsammans genom nätverket kan vi hjälpa till att hitta kompetens och specifika kunskaper som just ditt företag behöver, säger Maria Svensson.

Är ditt företag intresserad av att utvecklas inom dessa områden?

Läs mer och hör av dig till oss

Testarena för produktion av reservdelar till lokala företag

Basindustrin är en viktig hörnsten i Sveriges ekonomi och är helt beroende av reservdelar för att kunna fungera. Leverantörskedjorna är ofta globala, vilket har visat sig sårbart när händelser i omvärlden påverkar handeln. Det andra och nystartade initiativet, On Demand, där bland andra Propell och RISE medverkar, ska hjälpa företag att bli mer motståndskraftiga mot yttre störningar och samtidigt skapa nya affärer för lokala leverantörer.

– Det här är en långsiktig satsning för att stärka industrins konkurrenskraft och målet är att små och medelstora företag ska få tillgång till att utforska mer tillförlitliga lösningar i sina leveranskedjor, till exempel bygga upp efterfrågan på 3D-printade produkter, säger Torbjörn Jonsson projektledare på Propell

Det inledande arbetet bygger på att skapa en testarena där lokala företag och leverantörskedjor kan utvecklas i verklig miljö, en så kallad systemdemonstrator. Målet är att reservdelar ska kunna produceras on demand, det vill säga utifrån kundens behov och levereras lokalt, snabbt och med avsevärt mindre klimatpåverkan än idag. På längre sikt hoppas man kunna bygga upp en ny infrastruktur som ger fler lokala affärer, fler arbetstillfällen och minskar kostnader och risker för störningar.

Läs mer om initiativet här

Intresserad av att veta mer om initiativen och hur ditt företag kan delta?

Hör av dig till Maria Svensson och Torbjörn Jonsson

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera