fbpx
Translated by Google Translate

Vill du bidra med lösningar på sociala utmaningar?

Hudiksvalls kommun kraftsamlar för att hitta lösningar på sociala utmaningar. Utmaningar som handlar om t ex ohälsa, utanförskap, brist på framtidstro och lågt deltagande i politiska processer. Vill du och ditt företag bidra med idéer för hur vi blir mer socialt hållbara?

Anmäl dig till idéworkshop!

Tid: Onsdag 2 februari, 18.00-20.30 (18-18.30: Mingel & lättare förtäring)
Plats: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik 

Anmälan: Senast den 24 januari vill de ha din anmälan. Anmälan görs till demokrati@hudiksvall.se 

Ange namn, organisation och e-postadresser till den/dem du anmäler. Ange också om du/ni önskar delta i minglet och eventuella kostpreferenser. 

Läs mer om Hudiksvalls kommuns kraftsamling för social hållbarhet https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun–politik/Delta-och-paverka/Fler-steg-mot-social-hallbarhet-utifran-manskliga-rattigheter.html