fbpx
Translated by Google Translate

Utökat område för gratis WiFi i Hudiksvall

Detta är en återpublicering av en artikel från juni 2020

I Hudiksvalls kommun finns redan gratis WiFi på flera platser, men nu har området utökats tack vare ett spännande samarbete mellan flera parter och projektpengar från EU.

– Vi har projektlett en satsning om utökat område för gratis WiFi i Hudiksvall och samtidigt testat på nya tekniska lösningar. Detta arbete har vi gjort tillsammans med Fiberstaden, Hudiksvalls kommun, Glysisvallen AB, Hexatronic, Sörens EL och The Cloud, inleder Anna Gustavsson, senior projektledare Propell

Lösning för framtiden på Glysisvallen

De samarbetande parterna kom under 2019 fram till att arbetet skulle genomföras på Glysisvallen i Hudiksvall, en intressant plats utifrån många olika aspekter.

– Vi kom gemensamt fram till att Glysisvallen var en lämplig plats på grund av att det ofta är många människor i rörelse där och det sker många stora event runt platsen. Alla dessa typer av event kräver bättre och stabilare uppkoppling. En ytterligare anledning var att tekniken som skulle användas kunde installeras på ett lätt sätt utan att göra åverkan på asfalteringen.

Denna plats är en av flera WiFi punkter i Hudiksvall, men den skiljer sig från de övriga.

– Det som skiljer denna plats ifrån andra WiFi-punkter som finns runt om i Hudiksvall är att denna innehåller en lösning för framtiden och förutsättningar för t ex 5G eller sensorer tack vare teknik från Hexatronic, fortsätter Anna Gustavsson

 

Anna Gustavsson

Anna Gustavsson, senior projektledare Propell

Drar nytta av befintligt stadsnät

Tekniken som installeras under juni 2020 kommer från Hexatronic, en systemleverantör som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller fiberoptisk kabel- och infrastrukturlösningar. I Hudiksvalls har Hexatronic egen produktion av fiberkabel, dukt, kopparkabel och installationsmaterial. Genom att använda sig av deras InOne teknik i denna installation, så kan det befintliga stadsnätet enkelt utökas med traditionella installationsmetoder med inblåsning av kabel i dukt.

– Med InOne systemet får vi nu även med strömförsörjning till de aktiva noderna i stadsnätet vilket underlättar nätplanering och behov av lokal strömförsörjning, vilket reducerar totalkostnaden för installationen, säger Tomas Flodin business manager, Hexatronic

InOne är optimerat för distribuerade aktiva system som WiFi, Kamerasystem, 4G,5G Micro radiosystem mfl. Och installationen fungerar även som demo för Hexatronic.

– Detta exempel på Glysisvallen fungerar som en demo för oss och vår InOne-teknik. Där kan vi visa våra kunder hur vi kan vara med och bidra till påskyndandet av den digitala transformationen som kommer både samhället, företagen och individerna till nytta, fortsätter Tomas

Utökat WiFi tack vare projektpengar

Årligen genomförs en utlysningen av pengar från EU för att bygga ut de öppna näten på offentliga platser runt om i Europa. Varje projekt kan tilldelas 15.000 euro. Hudiksvall lyckades kamma hem denna peng vilket möjliggjorde denna utökning av öppet och gratis WiFi.

– Tack vare pengarna från EU kunde vi lyckas med installationen och samarbetet mellan de olika parterna. Både vi på Fiber Optic Valley, kommunen och Fiberstaden har lagt arbetstid i projektet, Hexatronic sponsrade med delar av utrustningen och arbetstid, Glysisvallen betalar Sörens EL för att installera Hexatronics tenik och nu får the Cloud stå för driften framgent, säger Anna

Anslut till gratis WiFi

The Cloud är leverantör av WiFi-lösningen och har omfattande erfarenhet och kompetens att kunna leverera en skalbar, stabil och säker WiFi på gator och torg. The Cloud står för driften och det är enkelt att ansluta sig till nätet. Personuppgifterna som du lämnar hanteras av The Cloud och lagras enligt gällande lagstiftning.

– Man väljer nätnamnet Glada Hudik och accepterar villkoren. Därefter kan man börja surfa fritt och obegränsat, det är gratis WiFi både inne på Glysis och runt hela utomhusområdet på Glysis, både konstgräsplan och friidrottsarenan, avslutar Anna