fbpx
Translated by Google Translate

Söderhamnsföretaget JTB Stålslipning rustar för framtiden

Detta är en återpublicering av en artikel från februari 2019.

Maskininköp och nyanställningar är bara några av sakerna som händer hos JTB Stålslipning i Söderhamn. Företaget har genom Kickstart Digitalisering och coachningsprogrammet Kickstart Go skapat ett mer digitalt och hållbart tänk i verksamheten.

– Det märks tydligt att vi försöker bli bättre på att hitta nya effektiva lösningar på våra utmaningar efter att vi medverkat i dessa olika typer av digitaliseringssatsningar, berättar Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Det lilla företaget JTB Stålslipning i Söderhamn, med åtta medarbetare, har över 30 års erfarenhet inom slipning och maskinbearbetning av stål. De arbetar huvudsakligen med legobearbetning och har flera kunder i närregionen som exempelvis Rosenqvist Rail, Huddig, Bruks, USNR, ACAB och Andritz, där leveranserna kan innehålla allt från konstruktion till montage.

En tvåstegsraket till förändring
JTB Stålslipning har de senaste åren utvecklat verksamheten och strävar mot nya tjänsteområden och nya lösningar. Bland annat har man börjat använda sig av 3d-printing för protypleveranser till sina kunder.

– Det var efter vår medverkan i Kickstart Digitalisering som vi bestämde oss för att göra ett inköp av en 3d-printer. På så sätt kunde vi börja skriva ut prototyper till kunderna, istället för att ställa om i hela produktionen, säger Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Under medverkan i Kickstart Digitalisering genererades flera idéer att jobba vidare med. Därför sökte företaget sig vidare till coachningsprogrammet Kickstart Go, där man fick hjälp att undersöka hur de kunde presentera information på ett mer effektivt sätt.

– Genom coachningsprogrammet fick vi IT-leverantören XLENT i Hudiksvall att ge oss förslag på hur vi med hjälp av våra befintliga system kunde visualisera det i så kallade dashboards. Tack vare hjälpen är vi nu på gång, säger Ulrika Fallgren, delägare JTB Stålslipning.

Jonny Olsson, från XLENT i Hudiksvall var den som gav digitaliseringscoachningen till JTB och han poängterar hur enkla lösningar kan åstadkomma stora förbättringar.

– Vi har tillsammans med JTB skapat en lösning som passade deras verksamhet bäst utifrån deras ekonomiska förutsättningar. Det vi gjort är att vi snabbt och enkelt kopplat samman Exceldokument med deras affärssystem. Dokumenten visar en presentation av sammanställt data vilket är till stor nytta i beslutsprocessen kring optimering och prioritering. Tanken är sen, att när de har tid och lust, kan de utveckla detta och ge presentationen ett mer grafiskt uttryck.

Utökad maskinpark bidrar till nytänk i rekryteringar
Utöver insatser i nya lösningar har man även planer på att utveckla verksamheten ytterligare. Med en maskinpark på tio maskiner fördelat på åtta anställda kan man själv räkna ut att mer personal behövs för att öka produktionstakten ytterligare.

– Kompetensförsörjningen är en stor och viktig fråga för oss som vi hela tiden brottas med. Vi anställde nyligen två personer som gått en yrkesutbildning. De får nu lära sig maskinerna på plats hos oss, samtidigt som de får en möjlighet att lära sig svenska facktermer och bli bättre på det svenska språket, säger Ulrika Fallgren delägare JTB stålslipning.

Just nu saknas kompetens för att bemanna deras senaste nyinköp, en femaxlig fleroperationsmaskin som kan producera komponenter med extrem precision, om den nu var i bruk.

– Vi har en nyinstallerad maskin som vi behöver få högre beläggning i. Vi behöver utöka kompetensen för att få igång den fullt ut. Och det ska vi nog lösa på något sätt inom en snar framtid. Antingen genom att utbilda befintlig personal i maskinen eller anställa ytterligare personer, säger Ulrika Fallgren.

Om projektet – Kickstart Go Sydöstra Norrland
Kickstart Go genomfördes under 2017 till 2019. Insatserna handlade om att hjälpa minst 35 industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Gävleborgs län i deras digitala transformation. Vi matchade ihop företagens digitaliseringsbehov med upphandlade leverantörer. Projektet drevs av Fiber Optic Valley (idag Propell), RISE och FindIT (idag Sandbacka Science Park). Coachningsinsatserna finansieras av Tillväxtverket. ­­