fbpx
Translated by Google Translate

Senseair tar sin innovativa idé vidare

Vad har hänt hos Senseair sedan de deltog i Propells innovationstävling Boost Innovation 2016?  Vi träffade deras forskningschef, Henrik Rödjegård för att få en inblick i allt som skett sedan tävlingen för sex år sedan.

– Mycket har hänt sedan vårt deltagande i tävlingen. Just nu är vi med och driver ett 35 miljonersprojekt som bygger vidare på idéer som vi fick i samband med innovationstävlingen, inleder Henrik Rödjegård från Senseair.

Potential med innovationstävling

Senseair har utvecklat luft- och gassensorer i 25 år och deras sensorer finns idag runt om i hela världen. Delar av företagens forskning och utveckling sker i Delsbo, Hälsingland. Ett ytterligare användningsområde för deras sensorer dök upp under 2016 då de deltog i Propells innovationstävling Boost Innovation (dåvarande Fiber Optic Valley), med utmaningen till studenter ”hitta ett kul sätt att använda mobilteknologi för att förbättra miljön”.

– Vi fick in flera svar på vår utmaning, men en student utmärkte sig med ett unikt klimatsmycke för att mäta CO2. Vi var i kontakt med studenten och jobbade vidare med lösningsförslaget, och vi har tillverkat flera prototyper sedan dess. Jag personligen genomförde flera studier och mätte CO2 nivåer runt om i Stockholm för att påvisa hur höga halterna är i vissa områden med att bära en liten grej som kopplar luftkvalitén till ett speciellt område, säger Henrik

Henrik skrev även en debattartikel under 2020 på området om hur dålig luft på tunnelbanan kan ha orsakat snabbare spridning av Covid-19: https://www.dn.se/insandare/dalig-luft-i-tunnelbanan-kan-ha-spridit-smittan/  

Möjligheterna med utvecklingsprojekt

Senseair har deltagit i flera utvecklingsprojekt genom åren och efter tävlingen deltog de i en Vinnova finansierad studie för att undersöka om man kognitivt blir påverkad av höga halter av koldioxid.

– Vi kunde komma fram till ett antal indikatorer om hur man påverkas vid olika halter av koldioxid. Men spännande här var att vi tog fram en sensor med Bluetooth och tillhörande app, en direkt följd av projektet som vi gärna önskade utveckla ytterligare.

Sagt och gjort, de växlade upp arbetet och deltar i dag i större och mer omfattande projekt. Bland annat är de sedan 2019 projektledare för EU projektet Ulisses Ett projekt med budget på 35 miljoner, som pågår fram till 2023 och där de bland annat samlar in stora mängder av data för att undersöka och kartlägga luftkvalitén.

– Här jobbar vi vidare med att undersöka olika typer av miljöer med hjälp av små sensorer som har uppkoppling. Vi har bland annat utrustat taxibilar i Stockholm för att undersöka koldioxidnivåerna över tid inom specifika områden och genom den data vi samlar in skulle vi på lång sikt kunna utveckla ett ruttplaneringsverktyg där man kan identifiera var det är som lägst exponering för avgaser baserat på verkliga luftkvalitetsdata.

Fler idéer och höga ambitioner

Henrik är övertygad om att deltagandet i innovationstävlingen gav dem en skjuts i rätt riktning. Det har fötts fler idéer till att utveckla Sensairs verksamhet, produkter och ambitioner sedan dess.

– Att vi sökt oss till att göra dessa olika typer av projekt är direkta följdeffekter av smycket från tävlingen. Och det tar ju inte slut här. Jag har fler spännande idéer att fortsätta vidare på för vår del. Bland annat att samarbeta kring datat som vi samlat in, för det kan man göra mycket roligt med, avslutar Henrik

Fakta om tävlingen Boost Innovation

Boost Innovation var en innovationstävling som var öppen för Fiber Optic Valleys medlemsföretag under 2015-2020, (nuvarande Propell), där målet med tävlingen var att öka innovationskraften i regionen mellan Sundsvall i norr och Gävle i söder. Tävlingen handlade om att få fram nya idéer, produkter och uppmuntra till samverkan. Tävlingen hade olika upplägg genom åren, men under tillfället då Senseair deltog bestod tävlingen av två steg. Ett steg där medlemsföretagen fick lämna en utmaning som de hade. I steg två skickades de tre bästa utmaningarna från företagen ut till studenter i hela världen. Studenterna fick sedan komma med lösningsförslag på utmaningen. Både bästa utmaningen och bästa lösningsförslaget belönades med prispengar för att vidareutveckla idéerna som kommit fram under tävlingen.

Vill ditt företag också utforska nya idéer?

Kontakta oss