fbpx
Translated by Google Translate

Så lyckas du som projektledare

Att arbeta i projektform är något som många av oss gör eller sannolikt kommer att stöta på i arbetslivet. Men vad innebär det att arbeta projektbaserat och vilka egenskaper krävs för att bli en bra projektledare? Stina Jonsson  har lång och gedigen erfarenhet av att leda stora projekt. Här delar hon med sig av några tips.

Överallt och i alla branscher där projekt bedrivs behövs en projektledare. Det är en roll som kräver bred kompetens och ofta innebär många och varierande arbetsuppgifter.

Stina Jonsson är bergsingenjör, utbildad vid KTH med en civilingenjörsexamen i metallurgi. Under många år arbetade hon med produktionsledning och projektledning hos tillverkande industriföretag som SSAB, HIAB, Ericsson och Iggesund Tools. För fem år sedan rekryterades hon till RISE som produktionschef på Fiberlabbet i Hudiksvall. Nu jobbar hon sedan drygt ett år tillbaka med projektledning på heltid hos oss på Propell och leder två större projekt: Hållbart Värdeskapande genom Cirkulära Affärsmodeller och eMESAI.

Det är både spännande och utmanade att arbeta med projekt med offentlig finansiering. Eftersom det till stor del är skattepengar som finansierar projekten vill vi naturligtvis få ut bästa möjliga effekt av dessa. Jag tycker att vi på RISE gör stor nytta tillsammans.

Som projektledare bär Stina det huvudsakliga ansvaret för att projekten rullar framåt inom sin budget och tidsram och att projektmålen uppfylls. Hon ansvarar för att planera, styra, leda, koordinera och rapportera projekten och håller samtidigt koll så att ingenting faller mellan stolarna.
Ofta får hon möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter från industrin, allt från metoder inom Lean till konsten att nätverka.

– Att använda nätverk är en viktig och ibland underskattad väg till goda resultat. Genom att tänka ”vad kan jag bidra med till den här personen/organisationen” snarare än ”vad kan den här personen/organisationen ge mig”, kommer man längst alla dagar i veckan.

STINAS BÄSTA TIPS FÖR ATT BLI EN BRA PROJEKTLEDARE

1. Jobba med kulturen. Ett öppet och tillåtande samarbetsklimat är inte bara trevligare att arbeta i – det ger också bättre resultat.

2. Struktur. Det kan låta tråkigt men med struktur i arbetet kan man fokusera på roligare saker som ger utdelning.

3. Försök att lyfta blicken! Se projektets i sin kontext – fråga kunden (den som projektet syftar att stötta) istället för att gissa hur hen vill ha det.

4. Vårda relationer – både inom och utanför projektet!

5.  Se till att alla som arbetar i projekten drar mot samma mål – undanröj hinder och arbeta för att skapa en god stämning i arbetsgrupperna.

6. Våga testa nytt. Håll ögonen öppna och sök nya arbetsmodeller, mötesformer, verktyg osv.

7.  Arbeta gärna med mindre arbetspaket och stäm av ofta med varandra för att kunna anpassa arbetet när kartan inte stämmer med verkligheten.