fbpx
Translated by Google Translate

Utveckla dig genom kreativa digitala workshops

Behöver du strukturera upp din organisation eller affärsmodell? Vill du utveckla dina digitala tjänster eller produkter?  Processledare Christoffer Andresen hjälper företag att utveckla affärsmodeller och hitta nya affärsmöjligheter.

Christoffer Andresen flyttade från Norge till Sverige för fem år sedan. Innan han kom till Hudiksvall jobbade han som konsult inom projekt och testledning i flera stora offentliga digitaliseringsprojekt. Han har en masterutbildning inom data- och systemvetenskap från Stockholms universitet och dessutom en bredd av kunskaper inom såväl företagande som UX-design och beteendelära.

Som processledare på Propell och inom RISE har Christoffer möjlighet att konsultera företag som behöver hjälp med verksamhetsutveckling genom hållbar digitalisering och internationalisering – både på lokal och global nivå.
– Jag gillar utmaningar och att söka lösningar på problem. Man lär sig allt möjligt i kreativa möten med andra.

I sitt arbete hjälper han till exempel företag att utveckla digitala tjänster, hitta nya marknader, bygga upp affärsmodeller och att utveckla metoder och processer. Här kommer hans erfarenheter kring att utveckla designprocesser och metoder ofta väl till pass.
– Gemensamt för alla projekt är att jag håller skräddarsydda Co-Creation-workshops utifrån vad företagen behöver kartlägga, analysera och lösa. Det är ett effektivt sätt att komma framåt.

Du leder ofta digitala workshops med hjälp av de senaste verktygen. Vilka av dessa skulle du rekommendera till någon som är nybörjare?

– Idag finns många verktyg för digitala möten, t.ex. Apple Facetime, WhatsApp, Facebook Messenger och Google Meet. Dessutom finns företagsverktygen Microsoft Teams och Zoom, där deltagarna kan se varandra. Utmaningen med digitala verktyg är att man förlorar den naturliga möjligheten att småprata med varandra. Det behövs en moderator som styr agendan och ser till att alla får komma till tals.

CHRISTOFFERS TIPS FÖR ATT LYCKAS MED EN DIGITAL WORKSHOP 

Lär dig något av de digitala verktyg som finns för att mötas digitalt, till exempel Microsoft Teams, Skype eller Zoom. Bekanta dig även med någon form av digital whiteboard, som gör det möjligt att samarbeta visuellt. Här finns exempelvis Microsoft Whiteboard, Google Jamboard eller betalverktygen Mural och Miro.

Före workshopen:

 • Gör en agenda med tydliga mål och syften.
 • Bjud in brett med fokus på jämställdhet, mångfald och spridning av kompetensområden – exempelvis personer från olika avdelningar.
 • Ha en genomtänkt tidsplan – håll tempot uppe och glöm inte att lägga in korta raster.
 • Om workshopen har många deltagare – förbered digitala grupprum i förväg.
 • Förbered eventuellt inför att använda en digital whiteboard (se ovan).

Under workshopen

 • Börja med att presentera agendan.
 • Gör en kort presentationsrunda.
 • Presentera de digitala verktyg som ni kommer att använda (och kontrollera om deltagarna känner sig bekväma med att använda dessa).
 • Se till så att alla är aktiva – att alla får komma till tals och presentera sina tankar och idéer.
 • Glöm inte att ta korta raster.
 • Innan workshopen avslutas – stäm av vägen framåt och boka in tid för eventuellt nytt möte medan alla är på plats.

Efter workshopen

 • Skicka eventuella resultat från whiteboard, presentationer och hemläxor.
 • Skicka eventuell inbjudan till nästa workshoptillfälle.

Och viktigast av allt – skratta, skoja och ha roligt!