fbpx
Translated by Google Translate

Så kan LimeArc Process minska Sveriges CO2-utsläpp med 6 procent

– Sveriges massa- och pappersindustri släpper ut lika mycket CO2 som hälften av landets totala fossila CO2-utsläpp. Vår teknik har potential att minska Sveriges hela CO2-utsläpp med 6 procent genom fossilfri elkraft. Det hela bygger på en teknologi för att bränna kalk, inleder Roland Lundqvist grundare av LimeArc Process.

Från idé till patent

LimeArc Process i Hudiksvall är företaget med en patenterad teknik som kan göra skogsindustrin mer klimatneutral genom att bränna kalk på nytt sätt. Bakom innovationen står grundaren Roland Lundqvist som under sina 73 verksamma år hunnit med allt från programmering, mät-och styrprocesser, energiutredningar till förstudier, labbtester och finansiering.

– Efter många år inom processindustrin och skogsindustrin växte en idé fram som jag ville utveckla. Det är den idén som ligger till grund för LimeArc Process patenterade plasmateknik idag, säger Roland.

Idén som Roland kom på för över 30 år sedan är numera en patenterad process som gör att man kan minska klimatpåverkan och spara pengar i skogsindustrins kemikalieåtervinning.

– LimeAcs process för kalkbränning är framtagen i samarbete med KTH och Vattenfall. Den använder plasmateknik som utvecklats för stål- och metallindustrin under 40 års tid, men som vi nu kan tillämpa på massa- och pappersindustrin, säger Roland.

Anders Mood, ny vd och Roland Lundqvist, grundare LimeArc Process AB

Nytt sätt att bränna kalk

Massa- och pappersindustrin använder stora mängder av kalk för att tillverka pappersmassa. För att återanvända kalken nyttjas mesaombränning, som är ett välintegrerat steg i processen för att tillverka kemisk pappersmassa. Bränning av mesakalk sker bränsleeldade i så kallade mesaugnar som ofta använder sig av olja eller andra fossila bränslen. Det är här LimeArcs teknik kan eliminera användningen av bränslen.

– För varje ton pappersmassa finns 450 kilo mesakalk som måste brännas. Vår lösning kan ersätta eller komplettera en mesaugn. Vårt sätt att behandla mesakalken tar en sekund i stället för flera timmar, i en reaktor som är en hundradel i volym. I stället för utspädd rökgas får vi ut koncentrerad koldioxid med en sjättedels volym, förklarar Roland.

LimeArcs teknik innebär att man använder het gas från en eldriven plasmagenerator i stället för fossila eller andra bränslen, för att bränna den kalk som används vid återvinningen av kemikalier när man tillverkar kemisk sulfatmassa. Fördelarna med LimeArcs teknik är många. El är effektivt i högtemperaturprocesser och när man använder el som producerats klimatneutralt blir miljöpåverkan avsevärt mindre.

Labbtester, pilotprojekt och uppväxling

Roland upplever att man är mer mottaglig till hans idé och teknik idag, än när han började prata om den för 30 år sedan.

– Alla pratar om el nu och när jag började med denna idé var man inte mogen att prata om att kol, olja och gas skulle bort. Då var de fossila bränslena fortfarande okej och då var man sparsam med elen. Nu är vi inne på att energin måste komma ifrån el och därför är vår teknik rätt i tiden, säger Roland.

LimeArc Process har under de senaste tre åren genomfört olika tester, pilotprojekt, tagit in emissionskapital och beviljats olika typer av finansiering. Bland annat beviljades de under 2021 stöd från Energimyndigheten för att genomföra labbtester tillsammans med RISE ETC i Piteå samt för att göra pilotförsök.

– Vi arbetar i faser och bidragen från Energimyndigheten och emissionskapital från andra investerare gör att vi kan gå in i vad vi kallar fas tre. Vilket innebär att vi säkrat finansiering inför en pilottestning i produktionsmiljö, fortsätter Roland

Personerna bakom LimeArc Process har under åren blivit flera och framtidsplanerna är många, Anders Mood, ny vd sedan juni 2022 berättar;

– Vi har nya patentansökningar ute nu och vi har förfrågningar från olika massa-och pappersbruk runt om i världen. Framtiden ser ljus ut och snart är det läge att växla upp rejält. Vårt mål är att bygga en demoanläggning på något bruk efter att vi genomfört pilottestningen och starta en ny emissionsomgång för att få in mer kapital, säger Anders Mood

Vägen genom innovationsstödsystemet

Resan för Roland har inte varit spikrak, men han tog tidigt hjälp av olika delar från det innovationsstödjande systemet i Gävleborg och dess aktörer för att komma vidare med sin idé. Bland annat gjorde han en förstudie med Sandbacka Science Park under 2016 som finansierades av Vinnova, han gick Boost Chamber under 2017, ett utvecklingsprogram arrangerat av Gävleborgs inkubator Movexum och fick bidrag i form av innovationscheck från Region Gävleborg 2020. Idag nyttjar Roland och hans kollegor Propell för kontaktnätet, kopplingen till RISE och de inspirerande lokalerna.

– Jag är tacksam för det breda nätverk man fått genom åren och att vi nu kan använda Propells fysiska miljö för våra kundmöten, säger Roland.

Men Roland hoppas även att han kan hänga på Propell av en annan anledning i framtiden.

– Jag har ju även en annan idé på lur, som plågat mig i snart 40 år och som handlar om en värmepumpsprincip. Det vore synd att en sådan bra idé inte får se dagens ljus. Men den idén får jag ta tag i när vi är färdiga med det här, avslutar Roland

Vill du också få hjälp att komma framåt med dina innovativa idéer?

LÄS MER

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att ta del av spännande berättelser om vad som händer på Propell samt kommande event.

Prenumerera